-

LPY:n Partanen: Sote-keskusten yliresursointi vaarantaa lähipalvelut

Tiedote
0 kommenttia

Hallituksen uusimmassa valinnanvapauslakiesityksessä korostetaan sosiaalityön roolia sote-keskustasolla. Esityksen mukaan jokaisessa sote-keskuksessa on oltava työsuhteessa oleva laillistettu sosiaalialan ammattilainen. Kansalaisten suoran valinnan piiriin kuuluvien sote-keskusten palveluvalikoimaan ei kuitenkaan kuulu sosiaalipalveluiden tuottaminen, ainoastaan ohjaus ja neuvonta.

– Ohjaus- ja neuvontatehtävien hoitamiseen ei tarvita laillistettua sosiaalialan ammattilaista. Mitä nämä sosiaalialan ammattilaiset silloin sote-keskuksissa tekevät? ihmettelee Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Sote-keskuksissa toimivat sosiaalialan ammattilaiset eivät voi tehdä päätöksiä sosiaalipalveluiden myöntämisestä, koska nämä tehtävät ja vastuut kuuluvat maakunnalle. Periaatteessa he voisivat tehdä koulutustaan vastaavaa työtä, mutta siitä ei sote-keskukselle korvata.

– Lakiesityksen kirjaus johtaa sosiaalialan ammattilaisten kysynnän kasvuun ja suuntautumiseen sote-keskuksissa toissijaisiin tehtäviin eli tehtäviin, joihin he ovat ylikoulutettuja. Tämä kohdentaa sosiaalialan ammattilaisten niukkoja resursseja väärin, vaikeuttaa sosiaalityötä maakunnan liikelaitoksessa ja johtaa sosiaalityön kustannusten nousuun, väittää Partanen.

Pienissä ja keskisuurissa sote-keskuksissa sosiaalialan ammattilaiselle ei ole riittävästi koulutusta vastaavia työtehtäviä, vaikka niistä keskuksille korvattaisiinkin. Toisaalta maakunnan liikelaitoksen toimintayksiköissä tarvitaan monialaista sosiaalityön osaamista. Niihin on turvattava riittävät resurssit.

– Vaatimus työsuhteessa olevasta sosiaalialan ammattilaisesta sote-keskustasolla tekee pienistä toimintayksiköistä kustannustehottomia. Tämä johtaa sekä julkisten että yksityisten sote-keskusten keskittymiseen maakuntakeskuksiin. Tällöin perusterveydenhuollon lähipalveluiden saatavuus heikkenee jopa nykyisestä, varoittaa Partanen.

 

Lisätietoja:

Lääkäripalveluyritykset ry, Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi

Twitterissä: @LPYry ja @ismo_partanen

 

Lue tiedote ePressissä