-

LPY:n Partanen: Soten tuottavuutta parannettava

Tiedote
0 kommenttia

 

Sote-uudistuksen tavoitteita ei voida saavuttaa nykyisillä toimintatavoilla, sanoo Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) toiminnanjohtaja Ismo Partanen. Hän arvioi sote-uudistuksen hyvinvointialueille ja kunnille aiheuttamia haasteita puheenvuorossaan Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaarissa Vaasassa.

Ismo Partasen mukaan soten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittävää tuottavuuden parantamista koko palvelujärjestelmässä. Tämä koskee sekä palveluiden järjestämistä että niiden tuottamista, jotka on tärkeää eriyttää toisistaan. Samoilla resursseilla on saatava enemmän palveluita ja vaikuttavuutta.

Etenkin uudistuksen alkuvaiheessa on lisähaasteena se, että merkittävä osa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta kohdistuu hallintojärjestelmän uudistamiseen. Hallinto ei hoida ketään.

− Nyt on pakko uudistua ja uudistaa koko sote-palvelujärjestelmää oikeasti, ei vain juhlapuheissa ja neliväridiasarjoissa, Partanen painottaa.

Tuottavuuden parantamiseen on useita keinoja. Yksi on palveluprosessien uudistaminen esimerkiksi moniammatillisten tiimien avulla. Toinen on teknologian tehokkaampi käyttäminen ja tähän liittyen digitaalisten palveluiden kehittäminen. Kolmas on palveluntuottajien välisen aidon kilpailun hyödyntäminen.

− Hyvinvointialueiden oma palvelutuotanto ei saa olla itseisarvo vaan käyttöön pitää ottaa periaate, jonka mukaan julkinen sektori järjestää palvelut ja paras toimija tuottaa ne. Tämä koskee paitsi varsinaisia hoito- ja hoivapalveluita, myös tukipalveluita, Partanen muistuttaa.

Sote vaikuttaa kuntien elinvoimaan

Partanen korostaa, että kuntien kannattaa vaatia hyvinvointialueilta palvelustrategiaan sisältyvä palvelulupaus, koska kuntien elinvoimaan vaikuttaa merkittävästi se, kuinka hyvin sote-palvelut ovat saatavissa.

− Monituottajuuteen perustuva palvelutuotanto täytyy sisällyttää hyvinvointialueiden palvelustrategioihin, hän sanoo.

Tiedolla johtaminen tulee ottaa vakavasti. Päätösten pohjana pitää olla laadun ja todellisten kustannusten mittaaminen, jotta omaa palvelutuotantoa ja hyvinvointialueille tarjolla olevia yksityisen sektorin palveluita pystytään vertaamaan luotettavasti ja valitsemaan kulloinkin paras tuottaja.

− Alueellista palvelujärjestelmää kannattaa kehittää kumppanuudessa eri toimijoiden kanssa. Näin voidaan välttyä turhalta resurssikilpailulta ja saada kaikki olemassa olevat resurssit hyödynnettyä optimaalisesti, Partanen painottaa.

Lue tiedote ePressissä