-

LPY:n Partanen: Soten visiointiin parlamentaarinen työryhmä

Tiedote
0 kommenttia

 

Sote-uudistuksen valmistelu ja toteuttaminen on kestänyt yli kaksi vuosikymmentä. Uudistus ei vielä ole läheskään valmis. Kansalaiset ovat pettyneitä uudistuksen etenemiseen ja sotesta on tullut lähes synonyymi kirosanalle. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) toiminnanjohtaja Ismo Partasen mielestä soteen täytyy päivittää yhteinen tilannekuva ja uskottava visio 2030-luvulle.

Syitä ja ”syyllisiä” sote-uudistuksen viivästymiseen on lukuisia, muun muassa eri organisaatioiden ja sidosryhmien muutosvastarinta, erimielisyydet toteutustavasta, keinojen ja tavoitteiden sekoittuminen ja niin sanottu polkuriippuvuus.

− Sote-uudistuksen viivästymisen syyt ja tehdyt virheet on hyvä tunnistaa ja niistä oppia. Niiden märehtimiseen ei kannata kuitenkaan käyttää liikaa aikaa. Nyt pitää siirtää katse eteenpäin: luoda yhteinen tilannekuva ja uskottava visio tulevaisuuteen sekä etsiä ratkaisuja soten tavoitteiden saavuttamiseen, Ismo Partanen esittää.

Vaikka uudistuksen tarpeesta ja keskeisistä tavoitteista on oltu hyvin yksimielisiä koko pitkän valmistelun ajan, selkeää näkemystä ei ole siitä, minkälaisen palvelujärjestelmän haluamme meillä olevan 2030-luvulla ja mitä sote-palveluita ja missä laajuudessa kansalaisille halutaan ja kyetään yhteiskunnan puolesta verorahoituksella tarjoamaan.

− Soten keskeiset tavoitteet palveluiden paremman saatavuuden ja oikeudenmukaisuuden toteuttamisesta julkisen talouden kantokyvystä huolehtien ovat laajasti kannatettuja. Mitä näihin hyvin yleisellä tasolla määriteltyihin tavoitteisiin sisältyy ja mihin toteutumista verrataan? kysyy Partanen.

Hyvinvointialueet ovat vastanneet sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista puolitoista vuotta. Toteutettu hallintouudistus on ollut Suomen historian suurin. Alueilla eletään vielä siirtymä- ja käynnistysvaihetta.

− On kohtuutonta odottaa, että sote-uudistuksen tulokset näkyisivät jo nyt. Kansalaisten odotusten ja toteuman välillä on havaittavissa suuri kuilu. Se syö koko uudistuksen ja myös päättäjien uskottavuutta, Partanen toteaa.

− Nyt on välttämätöntä, että päättäjät, valmistelijat ja eri sidosryhmät työstävät yhdessä kansallisen vuoteen 2035 ulottuvan ja toteuttamiskelpoisen vision sote-uudistukselle. Tätä työtä ohjaamaan on valittava parlamentaarinen työryhmä, jonka myötä puolueet sitoutetaan yli vaalikausien ulottuvaan soten kehittämiseen. Käytännön valmistelu pitää tehdä soten eri intressiryhmien tiiviissä yhteistyössä, Partanen esittää.

Lue tiedote ePressissä