-

LPY:n Partanen: Tuottavuuden mittarit kuntoon

Tiedote
0 kommenttia

 

Suomessa ei kerätä ja analysoida terveyspalveluiden tuottavuuden mittaamiseen liittyviä tietoja yhteismitallisesti ja riittävästi. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) toiminnanjohtaja Ismo Partanen esittää, että terveyspalveluiden tuottavuuden seurantaan liittyvät mittarit ja tiedonkeruu laitetaan kuntoon ensi tilassa.

Sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita palveluiden saatavuuden parantamisesta ja kustannusten kasvukäyrän taittamisesta ei saavuteta ilman koko palvelujärjestelmän tuottavuuden merkittävää parantamista.

Ylen 25.4.2023 julkaisemassa uutisessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki arvioi terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja sen tuottavuutta. Hänen mukaansa ei ole mitään näyttöä siitä, että julkisessa terveydenhuollossa palveluiden tuottaminen olisi tehottomampaa kuin yksityisellä sektorilla.

− On totta, että yksityisen ja julkisen sektorin terveydenhuollon tuottavuuseroja on vaikea verrata. Siihen on syynä se, että julkisella sektorilla ei kerätä riittävästi tietoja palvelutuotannon tuottavuudesta ja sen kehityksestä eikä niitä analysoida. THL olisi halutessaan voinut paneutua asiaan. Eikö sitä ole pidetty tärkeänä? Ismo Partanen kysyy.

Vaikka systemaattisesti kerättyä tietoa julkisen ja yksityisen sektorin tuottavuuseroista ei ole, kentältä saatua näyttöä on riittävästi. Sen perusteella yritykset pystyvät tuottamaan terveyspalveluita usein kustannustehokkaammin kuin vastaavat julkisen sektorin toimijat.

− Esimerkiksi valtaosassa noin 60:stä yksityiselle sektorille ulkoistetusta terveyskeskuksesta pääsee hoitoon huomattavasti nopeammin kuin saman alueen muissa terveyskeskuksissa. Ulkoistetuilla terveyskeskuksilla on palveluiden tuottamiseen käytettävissä sama tai jopa pienempi rahamäärä kuin julkisen sektorin omissa yksiköissä, Partanen huomauttaa.

Yhtenäinen kustannusten laskentamalli välttämätön

Ilman oman tuotannon yksikkökustannusten tuntemista hyvinvointialueiden on mahdotonta tietää, milloin palveluita kannattaa hankkia muilta palveluntuottajilta, julkisilta tai yksityisiltä, ja milloin tuottaa ne itse.

LPY on jo kauan esittänyt, että hyvinvointialueet on velvoitettava toimittamaan tiedot tuottamiensa palveluiden yksikkökustannuksista kansallisesti yhtenäisellä tavalla.

− Hyvinvointialueiden on julkaistava tuottamiensa palveluiden kustannus- ja saatavuustiedot sekä niistä tehtävät tilastot ja analyysit niin, että ne ovat helposti saatavilla vertailujen tekemiseksi ja päätöksenteon tueksi, Partanen esittää.

− Valtiovallan on asetettava hyvinvointialueille selkeät tavoitteet tuottavuuden parantamiseksi vaalikaudella 2023−2027. Näiden tavoitteiden pitää tukea sote-uudistuksen keskeisten tavoitteiden saavuttamista, hän sanoo.

Lue tiedote ePressissä