-

LPY:n Tolonen: Erikoissairaanhoidon hoitotakuu toteutettavissa yhteistyöllä

Tiedote
0 kommenttia

 

Erikoissairaanhoidon kuuden kuukauden hoitotakuusta säädettiin vuonna 2005. Julkisella sektorilla on ollut sen toteuttamisessa koko ajan suuria haasteita. Koronapandemia ja suuri organisaatiouudistus ovat heikentäneet tilannetta entisestään. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä erikoissairaanhoidon hoitotakuun toteuttaminen edellyttää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön merkittävää lisäämistä. Yhteistyön esteet on poistettava lainsäädännöstä.

Voimassa olevan terveydenhuoltolain mukaan leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa edellyttävä leikkaustoiminta tulee kokonaisuudessaan keskittää sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys.

− Tämä terveydenhuoltolain säännös heikentää huomattavasti hyvinvointialueiden mahdollisuuksia hyödyntää yksityisellä sektorilla tarjolla olevia erikoissairaanhoidon palveluita. Se vaikeuttaa merkittävästi hoitotakuun toteuttamista ja huonontaa siten hoidon saatavuutta, kertoo LPY:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen.

Erikoissairaanhoidon jonot ovat viime vuosina kasvaneet huolestuttavasti. Ylipitkissä eli hoitotakuurajat ylittävissä hoitojonoissa toimenpiteitä odottaa yli 26 000 potilasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema terveydenhuoltolain muutosesitys on lausunnolla kesäkuun ajan. Siinä esitetään muutoksia muun muassa julkisen sektorin sairaalaverkkoon ja siihen, millä edellytyksillä hyvinvointialueet voivat hankkia terveyspalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta.

− Lakimuutoksesta täytyy tehdä mahdollistava eli sillä ei pidä rajoittaa hyvinvointialueiden keinoja tehdä tiivistä yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa, Tolonen sanoo.

LPY esittää, että terveydenhuoltolain muutoksella mahdollistetaan hyvinvointialueille päiväkirurgisten ja lyhytkestoista jälkihoitoa vaativien toimenpiteiden hankkiminen yksityiseltä sektorilta sekä niiden toteuttaminen myös hyvinvointialueiden omissa yksiköissä, joissa ei ole yhteispäivystystä.

− Päiväkirurgiassa tehtävät toimenpiteet voidaan nykyään suorittaa potilasturvallisuuden vaarantumatta myös terveydenhuollon yksiköissä, joissa ei ole yhteispäivystystä. Näin toimitaan jo monissa muissa maissa, joissa leikkaustoimintaa muutenkin aktiivisesti kehitetään päiväkirurgisempaan suuntaan, kertoo Tolonen.

− Hyvinvointialueilla on säilytettävä päätösvalta siitä, millaista yhteistyötä ne tekevät yksityisen sektorin kanssa. Kukin hyvinvointialue voi silloin lainsäädännön estämättä päättää siitä, missä laajuudessa ne hyödyntävät ostopalveluita ja palveluseteleitä, hän esittää.

LPY:n puheenjohtajavalinnat kaudelle 2024−2025

Docrates Syöpäsairaalan toimitusjohtaja Ilpo Tolonen jatkaa LPY:n hallituksen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajiksi valittiin jatkokaudelle Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono ja Vääksyn Lääkärikeskuksen toimitusjohtaja Tiina Wangel.

Lue tiedote ePressissä