-

LPY:n Tolonen: Hoitojonojen purkamisesta yhteinen urakka

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) esittää koronakriisin aikana muodostuneiden hoitojonojen purkamista urakalla julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä.

LPY ehdotti yhteisiä hoitojonojen purkutalkoita heti koronakriisin alkuvaiheessa. Jo silloin pystyttiin ennustamaan, että kiireettömiä hoitoja joudutaan siirtämään, jotta saadaan kapasiteettia koronapotilaiden hoitamiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan erityisesti keväällä 2020 vähennettiin ei-kiireellisiä vastaanottokäyntejä sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa, kun resursseja siirrettiin koronavirusinfektioon sairastuneiden hoitamiseen ja varauduttiin pandemiatilanteen pahenemiseen.

− Ei ole hyväksyttävää, että hoitojonojen on annettu kasvaa ja siten potilaiden sairaudet ovat jonottaessa edenneet, vaikka ratkaisuja jonojen purkamiseen olisi ollut käytettävissä. Lykkääntyneisiin hoitoihin liittyy merkittäviä kansanterveydellisiä riskejä, muistuttaa LPY:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että hoitojonojen purku voi kestää jopa vuosia, jos se toteutetaan pelkästään julkisen terveydenhuollon resurssein.

− Suomessa pitäisi nyt ottaa jonojen purkamiseksi kaikki mahdollinen terveydenhuollon kapasiteetti käyttöön, myös yksityisellä sektorilla tarjolla oleva, esittää Tolonen.

THL:n tilastojen mukaan muun muassa astmaa ja verenpainetautia on diagnosoitu pandemian aikana lähes neljännes vähemmän kuin ennen sitä. Diagnosointiviiveet voivat hankaloittaa hoitoa ja johtaa vakaviin akuutteihin komplikaatioihin tai pitkäaikaisiin terveysongelmiin, joista on haittaa sekä yksilölle itselleen että yhteiskunnalle.

Lisärahoitus ei yksinään riitä

Valtio on korvannut kunnille koronasta aiheutuneita kuluja summilla, jotka ovat suurempia kuin mitä kulut ovat todellisuudessa olleet. Valtio on luvannut korvata kunnille koronakriisin hoidosta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti myös tänä vuonna.

− Tärkeintä olisi käyttää kunnille suunnattua ylimääräistä taloudellista tukea hoitojonojen purkamiseen. Asian hoitaminen ei nyt ole rahoituksesta kiinni – kysymys on tahdosta käyttää kaikkia terveydenhuollon resursseja, väittää Tolonen.

− Lisärahoituskaan ei nopeuta hoitojonojen purkamista, jos kuntasektorilla ei ole käytettävissä tarpeeksi resursseja, siis henkilökuntaa, tiloja ja välineitä. Siksi nyt pitää käynnistää julkisrahoitteinen yksityisen ja julkisen sektorin yhteinen urakka hoitojonojen purkamiseksi, Tolonen sanoo.

Lue tiedote ePressissä