-

LPY:n Tolonen: Sote-uudistusta on jatkettava ripeästi – yksityinen sektori mukaan

Tiedote
0 kommenttia

 

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) esittää, että alkavalla vaalikaudella sote-uudistusta jatketaan ripeästi ja yksityisen sektorin edustajat otetaan tasavertaisena mukaan uudistuksen jatkovalmisteluun sekä alan yritykset laajemmin mukaan palveluiden tuottamiseen.

Sote-uudistus eteni päättyneellä vaalikaudella askeleen eteenpäin, kun uudesta hallintorakenteesta tehtiin päätös ja sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille tämän vuoden alusta.

− Sote-uudistus on vielä pahasti kesken. Se näyttäytyy tässä vaiheessa vasta hallinnollisena muutoksena. Jotta soten keskeiset tavoitteet palveluiden paremmasta saatavuudesta ja arvioidun kustannuskasvun taittamisesta voidaan saavuttaa, täytyy jatkaa sekä lainsäädännön uudistamista että käytännön toimeenpanoa, esittää LPY:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen.

Hyvinvointialueet aloittivat erittäin haastavassa tilanteessa. Kunnat ja kuntayhtymät jättivät niille raskaan perinnön: pitkät hoitojonot ja suuren hoitovelan. Sote-uudistuksen jatkovalmistelussa ja toteuttamisessa jäi vielä paljon tehtävää alkavalle vaalikaudelle.

− Hyvinvointialueilla on keskityttävä sellaisten uudistusten toteuttamiseen, jotka mahdollistavat tuottavuuden merkittävän parantamisen. Käytettävissä olevalla rahoituksella on yksinkertaisesti saatava enemmän palveluita ja nykyistä parempaa vaikuttavuutta, Tolonen kertoo.

Hyvinvointialueilla on kuntapohjaista hallintorakennetta paremmat edellytykset tehostaa sote-järjestelmää. Leveämmät hartiat omaavina hyvinvointialueilla on hyvä mahdollisuus kirittää omaa palvelutuotantoa tehostamaan toimintaansa. Palveluntuottajien välinen kilpailu kannustaa ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja ja teknologioita tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Yhteistyön esteet poistettava

Yksityisen sektorin toimijat tuottavat neljänneksen kaikista terveyspalveluista, lähinnä yksityisrahoitteisesti. Perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta yksityissektorin osuus on noin puolet. Yksityisellä sektorilla on paljon annettavaa sote-uudistuksen valmistelussa ja erityisesti sen toteuttamisessa.

− Uuden hallituksen on poistettava lainsäädännössä olevat esteet yksityisten palveluntuottajien hyödyntämiselle, esimerkiksi alihankkijoiden käyttöön liittyvät rajoitukset sekä kielto hankkia anestesiassa tehtäviä hoitoja yksityiseltä sektorilta. Hallituksen on lisäksi kannustettava hyvinvointialueita tiiviimpään yhteistyöhön yksityisen sektorin toimijoiden kanssa, vaatii Tolonen.

Lue tiedote ePressissä