-

Mallisopimukset jäsenyritysten käyttöön

Tiedote
0 kommenttia
Lääkärikeskuksissa toimivien ammatinharjoittajien ja yritysten liittyminen Reseptikeskuksen palveluiden käyttäjäksi yhdessä kyseisen lääkärikeskusyrityksen kanssa edellyttää liittyvien tahojen keskinäistä sopimusta vastuiden ja velvoitteiden jaosta.

LPY, Suomen Lääkäriliitto (SLL) ja Suomen Hammaslääkäriliitto (SHLL) ovat viranomaisten kanssa yhdessä valmistelleet lääkärikeskuksen ja ammatinharjoittajan välisen mallisopimuksen, jonka hyväksymällä ammatinharjoittajien liittyminen Reseptikeskukseen yhdessä lääkärikeskusyrityksen kanssa onnistuu. LPY on valmistellut vastaavan sopimusmallin lääkärikeskuksissa toimiville yrityksille. Sopimusmallit on kirjoitettu niin, että sopijaosapuolten tarvitsee vain täyttää oma nimensä asianomaisiin kohtiin ja allekirjoittaa sopimus.

Koska mallisopimukset on valmisteltu yhteistyössä viranomaisten kanssa ja niille on saatu heidän hyväksyntänsä, tulee sopimusmalleista Kanta-palveluiden virallisia asiakirjoja. Sen myötä ne tulevat julkaistavaksi myös Kelan Kanta-palveluiden sivuilla.

Mallisopimukset

  • Sopimusmalli / lääkärikeskus ja ammatinharjoittaja
  • Sopimusmalli / lääkärikeskus ja sen tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö