-

Mielipide: Doupatut liikelaitokset vääristävät markkinoita

Tiedote
0 kommenttia

Syyskuun 2013 alussa voimaan tulleen lainsäädännön mukaan avoimilla markkinoilla toimivien kunnallisten liikelaitosten tuli yhtiöittää toimintansa tai vetäytyä markkinoilta vuoden 2014 loppuun mennessä. Kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä keväällä 2015 kunnallisille työterveyshuollon liikelaitoksille annettiin lisäaikaa yhtiöittämisvelvoitteen toteuttamiselle vuoden 2016 loppuun asti.

Nyt kunnallisille työterveyshuollon liikelaitoksille suunnitellaan jälleen kahden vuoden lisäaikaa kyseisen lain soveltamiselle vedoten sote-uudistuksen valmisteluun. Peruste tuntuu erikoiselta, koska työterveyshuolto ja sen rahoitus ovat jäämässä sote-uudistuksen muutosten ulkopuolelle. Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on saattaa palveluntuottajat kilpailemaan keskenään samoilla säännöillä. Tähän nähden kunnallisten liikelaitosten erityisasema on täysin ristiriitainen sote-uudistuksen tavoitteiden kanssa.

Lisäaika luo kunnallisille työterveyshuollon liikelaitoksille mahdollisuuden hyödyntää merkittäviä kilpailuetujaan noin miljardin euron palvelumarkkinoilla vielä lähes kolmen vuoden ajan. Liikelaitosmuodossa toimiminen antaa kunnallisille työterveyshuollon toimijoille noin 10−30 prosentin kilpailuedun yksityisiin yrityksiin nähden. Kilpailuedun suuruus riippuu liikelaitoksen rakenteesta, esimerkiksi siitä, kuinka paljon ne pystyvät hyödyntämään ristiinsubventioita.

Työterveyshuollon liikelaitosten osalta ei ole kyse markkinapuutteiden korjaamisesta. Jos kyseiset liikelaitokset toimisivat alueilla, joilla ei muuten ole tai joille ei edes voi syntyä yksityistä tarjontaa, niiden roolin voisi jotenkin hyväksyä. Nykyiset markkinoilla toimivat kunnalliset liikelaitokset sijaitsevat suurissa kaupungeissa ja maakuntakeskuksissa, joissa toimii useita yksityisiä työterveyspalveluiden tarjoajia.

Lainsäädännöllä mahdollistettavat työterveyshuollon liikelaitosten kilpailuedut ovat verrattavissa dopingiin. Hyväksyisimmekö me esimerkiksi norjalaisten hiihtäjien systemaattisen epohormonin käytön?

Lääkäripalveluyritykset ry, toiminnanjohtaja Ismo Partanen
Twitterissä: @LPYry ja @ismo­_partanen

Lue tiedote ePressissä