-

Ostopalvelut parantavat terveyspalvelujen saatavuutta

Tiedote
0 kommenttia

Julkisuudessa on viime viikkoina keskusteltu vilkkaasti terveydenhuollon ostopalveluista. Terveyspalvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen ovatkin yksi merkittävimmistä haasteista seuraavalla kunnallisvaalikaudella.

Ostopalvelujen roolista ja merkityksestä on kuitenkin ollut liikkeellä myös vääriä käsityksiä, joita on syytä oikaista: Ostopalveluna tuottaminen ei vaikuta asiakkaan asemaan eikä hänen palvelusta maksamaansa hintaan. Esimerkiksi kunnan ostopalveluna yritykseltä hankkiman lääkäripalvelun hinta on asiakkaalle sama kuin terveyskeskuksen lääkärikäynnistä perimä maksu eli asiakasmaksu. Ostopalveluista puhuttaessa kyse on siitä, kuinka kunta tuottaa järjestämisvastuullaan olevat palvelut. Vastuu julkisten palvelujen järjestämisestä säilyy edelleen kunnalla.

Tasa-arvoiset palvelut voidaan turvata ostopalveluja hyödyntäen myös silloin, kun julkinen järjestelmä ei kykene vastaamaan terveyspalvelujen kysyntään. Näin voidaan tukea esimerkiksi syrjäseutujen palveluja. 

– Ostopalvelujen kategorinen välttäminen johtaa palvelujen saatavuuden heikkenemiseen, sanoo Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen. 

Kuntien kannattaa hyödyntää ostopalveluja myös hoitojonojen purkamisessa ja kysynnän ruuhkahuippujen tasaamisessa. Näin onkin toimittu eräiden terveyspalvelujen hoitojonojen purkamisessa.

– On myös julkisen sektorin etu, että osa terveyspalvelujen kysynnästä suuntautuu yritysten tuotettavaksi, toteaa Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Viimeaikaisesta julkisesta keskustelusta huolimatta jopa 86 prosenttia kansalaisista kannattaa yksityisten palveluntuottajien hyödyntämistä terveyspalvelujen järjestämisessä. Tämä tulos selviää Lääkäripalveluyritykset ry:n, Terveyspalvelualan Liiton ja Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n yhdessä teettämästä tutkimuksesta. Siinä selvitettiin kansalaisten näkemyksiä terveyspalvelujen tulevaisuudesta.

Yksityiset palveluntuottajat ovat nyky-Suomessa tärkeä osa terveyspalvelujen kokonaisuutta. Yksityisen sektorin toimijat, yritykset ja yhdistykset, lisäävät palvelujen saatavuutta ja nopeuttavat hoitoon pääsyä.

Lisätietoja:
Terveyspalvelualan Liitto, toimitusjohtaja Merja Hirvonen, puh. 040 588 0841, merja.hirvonen@terveyspalvelut.fi

Lääkäripalveluyritykset ry, LPY, toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi

Terveydenhuollon palveluntuottajat, toiminnanjohtaja Suvi Aherto, p. 050 349 6121, suvi.aherto@terveyspalvelut.fi