-

Palveluseteli käyttökelpoinen myös terveyspalveluissa

Tiedote
0 kommenttia

Parempi saatavuus kustannuksia säästäen

Palvelusetelit tarjoavat kunnille uuden mahdollisuuden organisoida terveyspalvelujen tuotantoa. Palvelusetelin avulla voidaan parantaa terveyspalvelujen saatavuutta ja asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia sekä samanaikaisesti säästää kunnan kustannuksissa.

Eniten kunnat voivat saavuttaa taloudellista säästöä hyödyntämällä palveluseteleitä palvelutuotteissa, joita käytetään paljon. Tällaisia terveyspalveluja ovat esimerkiksi kaihileikkaukset, päiväkirurgia yleensä sekä fysikaaliset hoidot ja hammaslääkäripalvelut. Säästöt voivat olla jopa kymmeniä prosentteja. Oulussa Kunta‐ ja yrittäjätapaamisessa puhunut Lääkäripalveluyritysten ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen kannustaakin kuntia palvelusetelin hyödyntämiseen myös terveyspalveluissa.

Valitessaan palvelusetelin asiakas voi valita kunnan hyväksymistä palvelutuottajista mieleisensä.
- Vaikka hänen omavastuuosuutensa on todennäköisesti suurempi kuin kunnan muulla tavalla tuottamassa palvelussa, moni asiakas maksaa mielellään valinnanvapaudesta. Siitä, että hän voi itse valita lääkärin ja sopivan ajankohdan, arvioi Ismo Partanen.

Palvelusetelin arvon määrittäminen vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten palveluseteliä hyödynnetään. Palveluseteli jää valitsematta, jos palvelusetelin matalan arvon vuoksi asiakkaan omavastuu muodostuu kohtuuttomaksi. Partanen antaa esimerkin:
- Kunta arvioi palvelutuotteen kustannuksiksi 1000 euroa ja määrittelee palvelusetelin arvoksi 800 euroa. Tällöin jokainen palvelusetelin valinnut asiakas alentaa kunnan kustannuksia 20 prosentilla. Jos palvelusetelin arvo olisi vain 500 euroa, sitä tuskin valitaan.

Palvelusetelit mahdollistavat kunnille uuden tavan turvata kansalaisille terveyspalvelujen saatavuus. Palvelusetelijärjestelmässä hoidon piirin päässyt kansalainen voi valita joko palvelusetelin tai kunnan muuten järjestämän palvelun. Laki kuntien sosiaali‐ ja terveyspalvelujen palveluseteleistä tuli voimaan elokuun alussa.