-

Palveluseteli luo uusia mahdollisuuksia  

Tiedote
0 kommenttia

Palvelusetelikeskustelu mustavalkoista

Eduskunta  hyväksyi  kesällä  2009  lain  sosiaali-­‐  ja  terveyspalvelujen palvelusetelistä.  Laki  luo  kunnille  uusia   mahdollisuuksia  palveluiden järjestämiseen.  Se  ei  pakota  kuntia  ottamaan  palveluseteleitä  käyttöön. Nyt   kunnissa  käydään  keskustelua  siitä,  hyödynnetäänkö  lain  suomia mahdollisuuksia  ja  missä  palveluissa.  Alueiden  ja  kuntien  välillä  on eroja  eri  palvelujen  saatavuudessa. Joillain  alueilla  on  jonoa kaihileikkauksiin  ja   toisella  tekonivelkirurgiaan  tai  hammashuoltoon.  Nyt julkisuudessa  käytävä  keskustelu  tapahtuu  akselilla:   ehdottomasti  puolesta ja  ehdottomasti  vastaan.  Palveluseteli  ei  ole  uusi  palvelu,  vaan  se  on  yksi  tapa  organisoida  julkisten  palvelujen  järjestäminen.  Palveluseteli  ei sovellu  samanlaisena  kaikkien  kuntien  kaikkiin   sosiaali-­ ja  terveyspalveluihin.
 –  On  valitettavaa  ja  osittain  huvittavaakin  seurata  nyt käytävää  julkista  keskustelua  palveluseteleiden  käyt-­‐ töönotosta. Keskustelua  käydään  samoilla  argumenteilla  kuin  lain  pitkän valmisteluprosessin  aikana.  On   toki  hyvä,  että  avointa  keskustelua käydään  valmisteluvaiheessa.  Jossain  vaiheessa  odottaisi  jo  tehtävän   päätöksiä  palveluseteleiden  hyödyntämisestä  myös  terveyspalveluissa, toivoo  Lääkäripalveluyritysten  toiminnanjohtaja  Ismo  Partanen.

Väitteet siitä,  että  palvelusetelit  vain  nostavat  kuntien  kustannuksia  ja  samalla eriarvoistavat  kansalaisia   ovat  Lääkäripalveluyritykset  ry:n  mielestä liioiteltuja.    

–  Palveluseteleiden  tai  vastaavien  järjestelmien hyödyntämisestä  on  kokemuksia  suomalaisessa  yhteiskun-­‐ nassa. Kokemukset  ovat  pääosin  myönteisiä.  Palvelusetelilakia  voi  toki  soveltaa huonollakin  tavalla,  mutta   ei  kai  sitä  kukaan  halua,  kysyy  Partanen.  

Annetaan  kansalaisten  päättää                

Terveyspalvelujen  kapasiteetti  ei ole  jakautunut  tasaisesti  esimerkiksi  sairaanhoitopiirien  tai  kuntien  välillä.  Tämä  aiheuttaa  osaltaan  jonojen  muodostumista.  Julkisen terveydenhuollon kustannuksina  ei  näy  asiakkaan  jonottamisesta  hänelle,  kansantaloudelle ja  usein  myös  hänen  työnantajalleen  aiheutuneet  kustannukset. Ylikunnallinen  palveluseteli  mahdollistaa  palvelujen  paremman  saatavuuden ja  vähentää  siten  jo-­‐ nottamisesta  aiheutuvia  kustannuksia.  Palvelusetelin valinneen  kansalaisen  omavastuu  kyseisestä  palvelusta  kasvaa,  mutta hänelle  aiheutuneet  kokonaiskustannukset  saattavat  laskea.    

– Palveluseteliä  ei  ole  pakko  ottaa – siitä  saa  myös  kieltäytyä.  Tällöin palvelun  tuottamisesta  järjestämisvastuussa  oleva  kunta  on  velvollinen järjestämään  palvelun  muulla  tavalla.  Antaa  kansalaisten  itsensä  päättää,   ovatko  he  valmiita  maksamaan  valinnanvapaudesta  hoitoajan  ja  paikan osalta,  esittää  Partanen.              

Lisätietoja: 
Toiminnanjohtaja  Ismo Partanen,  puh.  040  518  5799,  ismo.partanen(o)lpy.fi   Lääkäripalveluyritykset  ry