-

Partanen tyytyväinen sote-sopuun

Tiedote
0 kommenttia

Pitkien neuvottelujen jälkeen hallitus löysi yhteisen näkemyksen alueista. On tärkeää, että sopu sote-palveluiden järjestämisvastuualueista syntyi.Nyt voidaan valmisteluja jatkaa tältä pohjalta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kansalaisten valinnanvapauden kirjaaminen sopimukseen luo edellytyksiä tehostaa ja joustavoittaa palvelujen tuotantoa ja sitä kautta saavuttaa sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita palveluiden saatavuuden ja tuottavuuden parantamisesta. Vain sote-palveluiden tuottavuutta parantamalla on mahdollista saavuttaa tulevaisuudessa tavoite julkisen talouden kestävyysvajeen pienentämisestä.