-

Partanen: Valvonnan selkiyttäminen parantaa yhdenvertaisuutta

Tiedote
0 kommenttia

 

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula keskittäisi soteen liittyvät valvontatehtävät yhdelle valtakunnalliselle viranomaiselle. Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen kannattaa ministerin esitystä sote-valvonnan keskittämisestä.

– Yksityisten sote-alojen yritysten valvontaa hoitavat nykyisin sekä Valvira että aluehallintovirastot. Valvovien viranomaisten tulkinnat voimassa olevasta laista vaihtelevat − ja aiheuttavat siten sekaannuksia ja ylimääräistä työtä palveluntuottajille. Myös kansalaisten ja yritysten yhdenvertaisuus kärsii erilaisista tulkinnoista, väittää Partanen.

Ministeri Rehulan linjauksen taustalla on hallituksen pyrkimys kuuden aluehallintoviraston yhdistämiseen, minkä lisäksi aluehallintovirastojen ja Valviran päällekkäiset tehtävät puretaan.

– LPY on sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä esittänyt, että yritysten lupahallintoon ja valvontaan liittyvää byrokratiaa tulee purkaa sekä joustavoittaa, kertoo Partanen.

Sote-uudistuksen yhteydessä ollaan uudistamassa vanhoja yksityisen sektorin toimintaa säänteleviä lakeja.

– Nyt on hyvä mahdollisuus arvioida myös lupahallinnon rakennetta ja toimintaa, esittää Partanen.

 

Lisätietoja:

Lääkäripalveluyritykset ry, toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi

Twitterissä: @LPYry ja @ismo­_partanen

Lue tiedote ePressissä