-

Poikkeukset vesittävät kuntalain muutoksen tavoitteita

Tiedote
0 kommenttia

LPY: Kilpailuneutraliteettityöryhmän esitys jäi puolitiehen

Valtiovarainministeriön Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -­‐työryhmän esitys julkaistiin tänään. Työryhmän tehtävänä oli selvittää kuntien harjoittaman elinkeinotoiminnan edellytykset. Työryhmätyön taustalla on EU-­lainsäädännön edellyttämä valtiontukisäännöksien vastaisten tukien poistaminen. Kilpailua vääristävillä tuilla tarkoitetaan muun muassa liikelaitosten konkurssisuojaa ja poikkeavaa verokohtelua. Työryhmä esittää kuntalain muuttamista niin, etteivät kunnat voi harjoittaa elinkeinotoimintaa liikelaitosmuodossa.
– Työryhmän esitys sisältää runsaasti poikkeuksia, jotka osittain vesittävät alkuperäisen tavoitteen ja työryhmän esittämän pääsäännön. Pääsäännön mukaan kunnan on yhtiöitettävä toiminta, jota se harjoittaa kilpailutilanteessa markkinoilla, huomauttaa Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Kuntien elinkeinotoimintaa harjoitettava yritysmuodossa

Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -­työryhmän esitys mahdollistaa kunnille elinkeinotoiminnan harjoittamisen ilman yritysmuotoa, vaikka EU-­komissio on nimenomaan pyytänyt valtiolta toimenpiteitä, jotta kilpailluilla markkinoilla toimivat kunnalliset liikelaitokset muutetaan tavanomaisiksi yrityksiksi eikä erityislainsäädännön piirissä toimimista enää sallittaisi.
– Kunnan tehtäviin ei lähtökohtaisesti kuulu liiketoiminnan harjoittaminen eikä kilpailu markkinoilla. Jos kunta kuitenkin harjoittaa liiketoimintaa kilpailluilla markkinoilla, pitää sen tapahtua yritysmuodossa ja kunnan on pelattava samoilla säännöillä kuin muidenkin markkinoilla toimivien yritysten. Työryhmän esitys mahdollistaa kuitenkin elinkeinotoiminnan harjoittamisen yhdistyksenä tai säätiönä. Jo kunnan omistajaohjauksen ja kuntademokratian näkökulmasta tämä ei ole perusteltua, väittää Partanen.

Hankintalain kiertämistä

Lakiesitys antaa kuntaorganisaatioille mahdollisuuden tuottaa palveluja omille sidosyksiköilleen sekä kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille liikelaitosmuodossa.
– Vaadimme, että tarjouskilpailuun voivat osallistua vain yritykset. Kunnan liikelaitos tai taseyksikkö ei saa osallistua kunnan omaan tarjouskilpailuun, sillä niiden nauttimat etuisuudet vääristävät väistämättä kilpailua. Tältä osin lakiesitys on jopa hankintalain hengen vastainen, toteaa Partanen.

Epätervettä kilpailua vielä kolme vuotta?

Työryhmä on esityksessään antamassa kunnille siirtymäaikaa kolme vuotta. – Se on aivan liian pitkä aika – vuosi riittää! Suomi on vitkutellut tämän asian kanssa jo vuosia. Pitääkö yritysten sietää vielä kolme vuotta epätervettä kilpailua, kysyy Partanen.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen(o)lpy.fi.