-

Potilasdirektiivi mahdollistaa asiakkaan valinnan – mutta vain ulkomaille

Tiedote
0 kommenttia

Huolena eriarvoisuuden lisääntyminen ja tuotannon valuminen ulkomaille

EU:n potilasdirektiivi tulee saattaa voimaan vuoden 2014 alussa. Potilasdirektiivin voimaansaattaminen mahdollistaa asiakkaan valinnanvapauden, mutta vain siten, että potilas voi hakeutua hoitoon toiseen EU-/ETA-maahan.

– Pitkällä aikavälillä tavoitteena tulisi olla, että asiakas voisi valita vapaasti palveluntuottajan kotimaassakin. Ruotsissa tällainen malli on toteutettu ja siitä on erittäin hyviä kokemuksia, sanoo Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen. Ruotsissa yksityinen ja julkinen palveluntuottaja on asetettu keskenään tasavertaiseen asemaan, ja asiakas voi itse valita palveluntuottajan.

Huolena on, että Suomessa valittava hoitokustannusten korvausvaihtoehto voi johtaa siihen, että potilaille syntyy kannuste hakeutua ulkomailla toimivan palveluntuottajan luo hoitoon.

– Viro ei ole kaukana, eikä myöskään Ruotsi, kommentoi Lääkäripalveluyritykset ry LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Jos EU-maihin hoitoon hakeutuvalle korvataan paremmin kuin Suomessa, valinnanvapaus lisääntyy vain niillä kansalaisilla, joilla on siihen tarvittavat valmiudet: kielitaitoa, kykyä hankkia tietoa, matkustusvalmiutta ja varaa maksaa hoito etukäteen.

– Olennaista on löytää malli, joka ei keinotekoisesti kannusta potilaita tai palveluntuottajia hakeutumaan ulkomaille, sanoo Hirvonen.

– Uskon, että on löydettävissä kustannusten korvausmalli, joka täyttää EU:n potilasdirektiivin tavoitteet, mutta ei myöskään syrji kotimaisia palveluntuottajia, sanoo Partanen.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, p. 040 518 5799
Toimitusjohtaja Merja Hirvonen, p. 040 588 0841