-

Potilasdirektiivillä hyvä tavoite: asiakkaan valinnanvapaus – oikeudenmukainen toteutus vaikeaa

Tiedote
0 kommenttia

– Potilasdirektiivin tavoite potilaan valinnanvapaudesta on erinomainen, sanoo Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen

– Valinnanvapaus on euroopanlaajuinen trendi ja uskomme, että Suomessakin sitä kohti edetään. Nyt on kuitenkin huolehdittava, ettei väliaikana tehdä hallitsemattomia muutoksia, jotka pahimmillaan vesittävät mahdollisuuden kehittää suomalaista terveydenhuoltoa potilaan tarpeista lähtien, Hirvonen toteaa.

– Valitettavasti nyt näyttää siltä, että Suomessa on hankala löytää mallia, jolla direktiivin tarkoittama valinnanvapaus toteutetaan oikeudenmukaisesti, toteaa LPYn toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Potilasdirektiivin toimeenpanoa valmistelevan työryhmän työssä on ollut esillä lukuisia malleja, joissa kaikissa on omat ongelmansa.

Niin sanottu omavastuuosuusmalli, jossa hoidosta aiheutuneet kustannukset korvattaisiin EU-/ETA-maahan hoitoon hakeutuvalle potilaalle vastaavalla tavalla kuin Suomessa julkiselle sektorille hakeutuessaan, aiheuttaisi merkittäviä muutoksia Suomen terveydenhuoltojärjestelmään. Korvaus olisi selkeästi suurempi potilaalle, joka hakeutuu ulkomaille hoitoon kuin potilaalle, joka valitsee Suomessa toimivan yksityisen palvelutuottajan.

– Malli kannustaisi potilaita hakeutumaan hoitoon lähialueille. Virta vetäisi naapurimaihin myös lääkäreitä ja suomalaista palvelutuotantoa, väittää Partanen.

– Jos korvaus ulkomaille on suurempi kuin kotimaahan, potilaiden välinen eriarvoisuus kasvaa väistämättä, Hirvonen arvioi.

Valinnanvapaudesta hyötyisivät erityisesti ne potilaat, joilla on ulkomaille hoitoon hakeutumiseen tarvittavat valmiudet – kielitaitoa, kykyä hankkia tietoa ulkomaisesta hoidosta, halukkuutta ja osaamista matkustaa sekä varaa maksa hoito etukäteen.

– Kansallisen lainsäädännön valmistelussa on löydettävä kustannusten korvausmalli, joka toteuttaa potilasdirektiivin tavoitteet ja samalla kohtelee mahdollisimman tasapuolisesti kaikkia palvelutuottajia, esittää Partanen.

– Mikäli Suomessakin edettäisiin kohti aitoa valinnanvapautta esimerkiksi Ruotsin mallin mukaisesti, ei potilasdirektiivin toimeenpano olisi jatkossa ongelma, Hirvonen päättää. Potilaan valinnanmahdollisuus ohjaisi koko palvelujärjestelmää kehittämään toimintaansa hyvien käytäntöjen ja parhaiden toimintamallien suuntaan.

EU:n potilasdirektiivi tulee saattaa voimaan vuoden 2014 alussa. Potilasdirektiivi takaa potilaalle mahdollisuuden valita palveluntuottaja toisessa EU- tai ETA-maassa ja saada vastaava korvaus, jonka saisi kotimaassa hoitoon hakeutuessaan.