-

Sairaanhoitovakuutuksesta säästöjä kunnille

Tiedote
0 kommenttia

LPY: Sairaanhoitovakuutuksen korvaustasoa on nostettava

Pellervon taloustutkimus PTT julkaisi 3.11.2010 sairausvakuutusta käsittelevän tutkimusraportin. Sairaanhoitovakuutus - sairaus vai mahdollisuus ‐selvityksen mukaan asiakkaan yksityisestä terveydenhoidosta saaman sairausvakuutuskorvauksen todellinen taso on nykyisin vain noin 25 prosenttia. Korvaustaso on jäänyt pahasti jälkeen sairausvakuutuslain alkuperäisestä tavoitteesta.

Sairausvakuutuslain tavoitteena on turvata kansalaisille mahdollisuus valita yksityisen tuottama terveyspalvelu. Koska sairaanhoitovakuutuksen korvaustasoa ei ole korotettu yli 20 vuoteen kustannusten nousua vastaavasti, on palvelujen käyttäjän omarahoitusosuus noussut jo 75 prosenttiin.

– Voidaan perustellusti kysyä, tarjoaako sairausvakuutus enää todellista vaihtoehtoa. Yksityisten terveyspalvelujen käyttö perustuukin nykyisin palvelujen laatuun ja saatavuuteen liittyviin seikkoihin, väittää Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

PTT selvitti LPY:n tilauksesta, kuinka sairausvakuutuskorvauksen 10 prosenttiyksikön nousu ja lasku vaikuttavat yksityisten ja julkisten terveyspalvelujen käyttöön, asiakasvirtoihin yksityisten ja julkisen palvelutuotannon välillä sekä terveyspalvelujen käytön rahoitukseen. Hoidoista ja tutkimuksista maksettavien vakuutuskorvausten korottaminen johtaisi merkittävään asiakkaiden siirtymään julkiselta sektorilta yksityiselle, laskisi asiakkaiden omarahoitusosuutta sekä alentaisi kuntien rahoitusosuutta. Kansaneläkelaitoksen korvausosuus luonnollisesti nousisi, mutta ei merkittävästi.

– Sairaanhoitovakuutuksen korottaminen keventäisi painetta julkisessa terveydenhuollossa ja helpottaisi kuntien rahoitusahdinkoa. Samalla kansalaisten valintamahdollisuudet paranisivat, toteaa Partanen.

PTT esittää selvityksessään terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja sen rahoituksen kokonaisarvioinnin toteuttamista.
–Kokonaisarvioinnin tekeminen edellyttää sitä, että julkinen sektori tuotteistaa terveyspalvelunsa. Samalla on kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta tehtävä läpinäkyväksi, vaatii Partanen.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen(o)lpy.fi