-

Sava-korvauksia leikattiin kehysriihessä

Tiedote
0 kommenttia

Valtioneuvosto kokoontui 22.3.2012 ns. kehysriiheen, jossa hallituspuolueet sopivat valtiontalouden tasapainottamiseen liittyvistä toimista koko vaalikautta koskien. Erilaisia verojen korotuksia sovittiin tehtäväksi 1,5 miljardilla ja menoleikkauksia 1,2 miljardilla eurolla. Näidenkään toimenpiteiden jälkeen valtiontalous ei ole tasapainossa vuonna 2016. Yleisesti kuitenkin uskotaan, että päätettyjen osittain rakenteellisten toimenpiteiden ansiosta Suomen uskottavuus taloutensa hoitajana säilyy niin, ettei valtion luottoluokitus laske. Luottoluokituksen laskeminen nostaisi valtion lainojen korkokustannuksia arviolta 500 miljoonalla eurolla vuodessa.

Menoleikkaukset toteutettiin osittain ns. juustohöylä-periaatetta noudattaen. Suurin yksittäinen leikkaus kohdistui kuntien valtionapuihin. Nyt jää kuntien päätettäväksi, miten leikkaus kohdistetaan eri hallinnonaloille.Hallituspuolueet päättivät leikata sava-korvauksia 20 miljoonalla eurolla. Ko. leikkaus ei todennäköisesti koske hammashuollon ja lääkärinpalkkioiden sava-korvauksia. Jos näin on, kohdistuu koko leikkaus tutkimusten ja hoitojen korvauksiin. Kehysriihessä ei päätetty, kuinka leikkaus tarkemmin kohdistetaan ja toteutetaan.