-

Sava-leikkaus kasvattaisi julkisen terveydenhuollon kustannuksia

Tiedote
0 kommenttia

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä ehdotetaan yhteensä 78 miljoonan euron leikkauksia yksityisten lääkäri- ja hammaslääkärikustannusten sairausvakuutuskorvauksiin (sava-korvaukset). VM:n esitys ei ole hallitusohjelman mukainen, koska sairausvakuutuskorvaus on ollut hyvin toimiva ja yhteiskunnalle kustannustehokas kannuste saada kansalaiset panostamaan omaan terveyteensä ja toimintakykyynsä.

Lääkäripalveluyritykset ry ja Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry ovat tänään yhdessä julkaisseet kannanoton, jossa kerrotaan, miksi esitetty sava-leikkaus pitää jättää toteuttamatta.

– Leikkaus ei missään nimessä johda tavoiteltuihin säästöihin – päinvastoin! Se heikentää terveyspalveluiden saatavuutta, koska osa hakeutuu hoitoon julkiselle sektorille. Tällöin hoitojonot ja kuntasektorin kustannukset kasvavat nykyisestä. Lisäksi monet kansalaiset viivästyttävät hoitoon hakeutumista, jolloin sairaudet pahenevat ja vaativampien hoitojen tarve lisääntyy. Tämä kasvattaa entisestään kuntien kustannuksia, kertoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Järjestöjen näkemyksen mukaan sava-korvausten leikkaus heikentää pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja sitä kautta lähipalvelujen saatavuutta ja valinnanvapautta.

– Lähes jokaisessa kunnassa toimii yksityisiä terveysalan pk-yrityksiä, jotka tuottavat tärkeitä terveydenhuollon lähipalveluja. Esitetyt sairausvakuutuskorvausten leikkaukset vaikuttaisivat erityisesti mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiin. Kansalaisen valinnanvapaudesta ei voida enää puhua sava-korvausten leikkauksen jälkeen. Esimerkiksi silmälääkäri- ja gynekologipalveluita ei ole julkisella sektorilla läheskään aina riittävästi saatavilla, kertoo FYSI ry:n toiminnanjohtaja Leila Salonen.

Yksityisten terveyspalvelujen tuottajat ovat olennainen osa suomalaista terveyspalvelujärjestelmää. Ne tuottavat lähes neljänneksen kaikista terveyspalveluista. Yksityisiä terveyspalvelualan yrityksiä ja ammatinharjoittajia on Suomessa yhteensä noin 16 000. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2013 noin 3,5 miljardia euroa ja alan yritykset työllistävät yli 32 000 hoitoalan ammattilaista. Valtaosa terveyspalvelualan yrityksistä on työvoimavaltaisia mikro- tai pk-yrityksiä.

– Poliitikot korostavat puheissaan mielellään yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan kehitykselle, kansantalouden kasvulle ja maan kilpailukyvylle. Toivottavasti kauniit puheet yrittäjyydestä ja yritystoiminnan merkityksestä ovat päättäjien muistissa silloinkin, kun valtion vuoden 2016 talousarviosta päätetään, toivovat Salonen ja Partanen.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, p. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi, www.lpy.fi ja

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry, toiminnanjohtaja Leila Salonen, puh. 040 749 8706, leila.salonen@fysi.fi

Liitteenä: FYSI ry:n ja LPY ry:n kannanotto 7.9.2015