-

Selvä viesti sote-uudistukseen: Sote-vaikuttajista 75 % pitää järjestäjän ja tuottajan eriyttämistä tärkeänä

Tiedote
0 kommenttia

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen jatkovalmistelu on käynnissä. Esitys lakiluonnokseksi on luvattu kesäkuun aikana. Puolueiden maaliskuinen linjaus jätti avoimeksi suuren määrän kysymyksiä.

Aula Research toteutti huhti-toukokuussa Terveyspalvelualan Liiton, Lääkäripalveluyritykset ry:n ja Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n toimeksiannosta tutkimuksen, jossa selvitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttajien näkemyksiä terveydenhuollon kehittämistarpeista ja sote-uudistuksen toteuttamisesta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat keskeisimmät sosiaali- ja terveysalan poliittiset vaikuttajat, virkamiehet ministeriöistä ja virastoista, sairaanhoitopiirien johtajat ja muut mielipidevaikuttajat, kuten yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä järjestökentän edustajat. Tutkimukseen vastasi yli 170 sote-vaikuttajaa.

Vastaajista 75 % oli sitä mieltä, että uudistuksessa on tärkeää eriyttää palveluiden järjestäjä ja tuottaja toisistaan. Vastaajien näkemys on tärkeä viesti käynnissä olevaan sote-uudistuksen jatkovalmisteluun.

Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Merja Hirvosen mukaan sote-uudistus voi edelleen kääntyä mihin suuntaan tahansa. 

- Suomeen on mahdollista luoda maailman paras terveydenhuoltojärjestelmä, tai uudistus voi kääntyä tehottomien tuotantomonopolien suuntaan. Olennaista on se, eriytetäänkö uudistuksessa palveluiden järjestäjä ja tuottaja toisistaan, Hirvonen toteaa. 

Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo, että järjestäjän ja tuottajan eron hahmottaminen on päättäjille usein hankalaa. 

- Järjestäjä vastaa palveluiden oikeudenmukaisesta saatavuudesta ja valitsee, miten palvelut tuotetaan. Tuottajan roolina on ratkaista keinot järjestäjän tilaaman palvelun laadukkaaseen tuottamiseen. Järjestäjän ja tuottajan eriyttämisellä haetaan avoimuutta ja parasta mahdollista tapaa tuottaa palvelut, Partanen kertoo.

Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n toiminnanjohtaja Suvi Aherto toteaa, että suomalainen hyvinvointimalli perustuu ajatukselle julkisesta sektorista palveluiden järjestäjänä, eikä sitä olla romuttamassa.  

- Järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen tuo järjestelmään sen tarvitsemaa läpinäkyvyyttä sekä laadun että talouden näkökulmasta. Koko terveydenhuoltojärjestelmä kehittyy, kun palveluiden järjestäjä voi vertailla ja hyödyntää monien tuottajien osaamista, Aherto sanoo.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Merja Hirvonen, p. 040 588 0841
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, p. 040 518 5799
Toiminnanjohtaja Suvi Aherto, p. 050 349 6121
Tutkija Melina Mäntylä, p. 040 821 7842