-

Sote-aikatauluun ei saa kompastua

Tiedote
0 kommenttia

Uusi sote-rakenteen hallintomalli mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden saumattomat hoitoketjut ja vahvistaa merkittävästi järjestämisvastuussa olevien tahojen edellytyksiä kantaa vastuunsa. 

Sote-palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on parantaa alan palveluiden saatavuutta ja turvata se myös tulevaisuudessa ikärakenteen muuttuessa ja palvelukysynnän väistämättä lisääntyessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on pystyttävä tehostamaan hallintoa, muun muassa turhaa byrokratiaa ja päällekkäisyyksiä purkamalla, sekä erityisesti parantamaan palvelutuotannon tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

– Tuottavuutta voidaan parantaa uudistamalla prosesseja ja niiden ohjausta, lisäämällä palveluntuottajien välistä kilpailua sekä tuotannon asiakasohjausta eli asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia. Kun sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2017 alkuun mennessä perustettaville viidelle kuntayhtymälle eli sote-alueelle, pitää niiden kyetä vastaamaan palveluiden kokoamisesta ja tuotannon ohjauksesta mahdollisimman asiakaslähtöisesti, esittää Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Järjestämismalli luo paljon mahdollisuuksia – ja ne pitää nyt hyödyntää. Lääkäripalveluyritykset ry:n mielestä sote-palveluiden järjestämisvastuun eriyttäminen palvelutuotannosta on aivan keskeistä palvelujärjestelmän uudistustyössä.

– Pitää luoda erilaisille palveluntuottajille yhteneväinen toimintaympäristö, jossa palveluiden laatu, hinta ja vaikuttavuus tulevat arvioitaviksi. Kun kansalaisten aitoja valinnanmahdollisuuksia lisätään, palveluiden tarvitsijat ohjaavat osaltaan tuotantoa. Se kannustaa sekä julkisen että yksityisen sektorin palveluntuottajia entistä parempiin suorituksiin, toteaa Ismo Partanen.

Järjestämislain valmistelulle on asetettu erittäin tiukka aikataulu.

– Toivottavasti hyvää tilaisuutta rakentaa toimiva palvelujärjestelmä ei hukata kompastumalla liian tiukkaan aikatauluun. Nyt meillä on mahdollisuus rakentaa järjestelmä, joka pystyy saavuttamaan uudistustyölle asetetut tavoitteet, sanoo Ismo Partanen.