-

Sote-keskuksille suppea palveluvalikoima

Tiedote
0 kommenttia

Lääkäripalveluyritykset ry:n mielestä vaatimus tulevien sote-keskusten palveluvalikoimasta on aivan liian laaja. Palveluvalikoima pitäisi rajata yleislääketieteellisiin palveluihin. Sosiaalipalveluiden osalta sote-keskuksen vastuulla olisivat palveluohjaus, neuvonta, ennaltaehkäisyyn kannustaminen ja mahdollisen palvelutarpeen kartoittaminen sekä tarpeelliseen jatkohoitoon ohjaaminen. Laajasta palveluvalikoimasta aiheutuu sote-keskuksille lisäkustannuksia satunnaiseen tarpeeseen varautumisen vuoksi sekä paljon hallinnollista työtä. 

Hallituksen esityksessä sote-keskusten palvelutarjontaa on laajennettu huomattavasti ja maakunnille kuuluvaa koordinointi- ja integrointivastuuta sälytetään niille. Sote-keskus ei juurikaan pysty vaikuttamaan siihen, että sinne rekisteröityneelle asiakkaalle syntyy esimerkiksi kotihoidon tai kotisairaanhoidon tarve. Näihin liittyviä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tehdään kunnissa ja maakunnissa. Kunnilla ja maakunnilla on tärkeä rooli ennaltaehkäisevän työn toteuttamisessa sekä eri sidosryhmien yhteistyön koordinoinnissa ja kehittämisessä.

– Esimerkiksi sosiaalipalveluiden piiriin tullaan usein muualta kuin nykyisestä terveyskeskuksesta tai tulevasta sote-keskuksesta. Sote-keskuksille ei tule sälyttää yhtään ylimääräistä hallinnollista taakkaa, jotta palvelutuotanto saadaan toteutettua tehokkaasti ja joustavasti. Maakunnille kuuluu päävastuu sote-palveluiden integroimisesta ja verorahoituksen kohdentamisesta, toteaa Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen. 

Maakunnan viranomaiset arvioivat hoidon ja hoivan kokonaistarpeen sekä tarjoavat asiakkaalle valinnanmahdollisuuksia hänen tarvitsemiinsa palveluihin esimerkiksi asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin avulla. Kansalaisen valitsema sote-keskus hoitaa oman osuutensa peruspalveluiden tuottamisesta myös laajemmin sote-palveluita tarvitsevien osalta. 

Yksi sote-uudistuksen tärkeimmistä tavoitteista on saada kustannusten kasvuvauhti taittumaan.

– Sote-järjestelmän tuottavuutta ja vaikuttavuutta voidaan parantaa merkittävästi sillä, että kunnat ja maakunnat panostavat sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemiseen sekä turvallisten ja terveellisten elinolosuhteiden luomiseen, kertoo Partanen.

Lisätietoja ja lisää LPY:n teesejä sote-uudistuksesta:

Lääkäripalveluyritykset ry, Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi

Twitterissä: @LPYry ja @ismo_partanen

LPY:n lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemistilaisuudessa 18.5.2017

Lue tiedote ePressissä