-

Sote-kyselytutkimus: Kuntapäättäjien näkemyksissä alueellisia eroja

Tiedote
0 kommenttia

Terveyspalvelualan liitot teettivät kesällä 2014 tutkimuksen kuntapäättäjien näkemyksistä terveydenhuollon kehittämisestä. Siihen vastasi 1 209 kunnanvaltuutettua ja 120 kunnanjohtajaa tai sote-sektorin ylintä virkamiestä. Vastausten suuri määrä mahdollisti tulosten tarkastelun valtakunnallisen tason lisäksi myös suunnitellun sote-aluejaon pohjalta ja maakunnallisella tasolla.

– Yllättävää oli, että Etelä-Pohjanmaan kuntapäättäjät ovat selvästi huolestuneempia terveyspalveluiden heikentymisestä alueellaan kuin maassa keskimäärin. Kaikkein luottavaisimmin alueensa terveyspalveluiden tulevaisuuteen suhtautuivat Pohjois-Karjalan kuntapäättäjät, kommentoi alueellisia eroja Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Kyselytutkimuksen mukaan lähipalveluiden säilymisestä on valtakunnallisesti huolestunut 82 % kuntapäättäjistä. Pohjois-Suomessa huolestuneita kuntapäättäjiä oli 92 % ja Etelä-Suomessa 73 %. 

– On huolestuttavaa, että vain 31 % kuntapäättäjistä uskoo sote-uudistuksen parantavan terveyspalveluita. Päijät-Hämeen kuntapäättäjistä vain 19 % sekä Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan päättäjistäkin vain joka neljäs (26%) uskoo sote-uudistukseen, kommentoi Partanen alueellisia eroja.

Valinnanvapaudelle vahva kannatus

Koko maassa 66 % kuntapäättäjistä kannattaa valinnanvapausmalliin siirtymistä. Valinnanvapausmallissa kansalainen saa valita itselleen sopivimman palveluntuottajan julkisten ja yksityisten palveluntuottajien joukosta. Tällainen malli on käytössä muun muassa Ruotsissa ja kokemukset ovat hyviä. Palveluiden saatavuus on parantunut ja kustannusten kasvua on saatu taitetuksi.

– Alueilla, joissa huoli tulevaisuudesta on suurin (Lappi) tai sote-uudistukseen ei uskota (Päijät-Häme) suhtaudutaan myönteisimmin kansalaisten valinnanvapausmallin käyttöönottoon, toteaa Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen

– Kuntapäättäjät pitävät järjestäjän ja tuottajan erottamista kautta linjan tärkeänä. Tämä on erityisen mielenkiintoinen tulos sitä taustaa vasten, että järjestäjää ja tuottajaa ei faktisesti eroteta nyt valmisteilla ja lausunnolla olevassa sote-uudistusmallissa, hämmästelee Hirvonen.

Lisätietoja:

Lääkäripalveluyritykset ry, toiminnanjohtaja Ismo Partanen: puh. 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi

Terveyspalvelualan Liitto, toimitusjohtaja Merja Hirvonen: puh. 040 588 0841, merja.hirvonen@terveyspalvelut.fi

Tutkimuksen toteutti Aula Research kesä-elokuussa Lääkäripalveluyritykset ry:n, Terveyspalvelualan Liiton ja Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat kunnanvaltuutetut sekä kunnanjohtajat ja kuntien ylimmät sote-virkamiehet, ja siinä selvitettiin päättäjien mielipiteitä terveydenhuollon nykytilasta, kehittämistarpeista ja sote-uudistuksen toteuttamisesta.