-

Sote on askel oikeaan suuntaan

Tiedote
0 kommenttia

Valinnanvapauden toteuttaminen luo edellytykset saavuttaa sote-uudistukselle asetetut keskeiset tavoitteet.

Lääkäripalveluyritykset ry, LPY, uskoo hallituksen esityksen parantavan palveluiden saatavuutta ja vähentävän eriarvoisuutta sekä tehostavan resurssien käyttöä ja edistävän uusien innovaatioiden käyttöönottoa.

– Kun kansalaisen valittavana ovat sekä julkisen että yksityisen sektorin tuottajat, palvelut tulevat nykyistä paremmin kansalaisten saataville, mikä on ollut yksi uudistuksen tärkeimmistä tavoitteista. Esityksen yksityiskohdissa on vielä hiomista, mutta jatkovalmistelulle on nyt luotu hyvä pohja, sanoo LPY:n puheenjohtaja Asko Koskinen.

Merkittävä askel kohti parempia palveluita on maakunnan järjestämisvastuun erottaminen sen omasta palvelutuotannosta, kuten nyt on tapahtumassa ainakin peruspalveluiden osalta. 

– Pitää kuitenkin muistaa, että valinnanvapautta ja monipuolista tuottajien hyödyntämistä tarvitaan muissakin kuin peruspalveluissa. Tämä toteutuu asiakassetelijärjestelmien ja henkilökohtaisten budjettien avulla, Koskinen sanoo. 

LPY pitää uudistuksen toteuttamisen kannalta erittäin tärkeänä, että maakunnista tulee vahvoja palveluiden järjestämiseen keskittyviä tahoja, jotka päättävät sosiaali- ja terveyspolitiikan linjauksista, toimivat portinvartijoina ja kohdentavat julkisen rahoituksen. Yhtä lailla tärkeää on, että maakunnan omat tuotantoyksiköt keskittyvät palveluiden tuottamiseen.

– Uskomme hallituksen esityksen jalostuvan lausuntokierroksen aikana. LPY on vahvasti sitoutunut sote-uudistuksen keskeisten tavoitteiden toteuttamiseen. Haluamme olla mukana jatkovalmistelussa tukemassa tulevaisuuden palvelujärjestelmän rakentamista, sanoo LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Lääkäripalveluyritykset ry,

Asko Koskinen, puheenjohtaja, puh. 050 517 5471, asko.koskinen@medilaser.fi
Ismo Partanen, toiminnanjohtaja, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi 

Twitter:
@LPYry
@ismo_partanen

 

Lue tiedote ePressissä