-

Sote parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta

Tiedote
0 kommenttia

Palveluiden yhdenvertainen saatavuus on julkisuudessa ollut yksi uuteen sote-järjestelmään kohdistuneista huolista. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mukaan huoli on ymmärrettävä, mutta pääosin aiheeton. Jos eduskunta hyväksyy sote-lait jokseenkin nykyisessä muodossa, palveluiden yhdenvertainen saatavuus parantuu nykyisestä.

LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen perustelee yhdistyksen kantaa sote-palveluiden paremmasta saatavuudesta tarjonnan kasvamisella, kun yksityiset tulevat mukaan maakuntien rahoittamien palveluiden tuotantoon.

– Yksityiset palvelut tulevat kaikkien kansalaisten saataville tasaveroisesti. Nykyisin yksityisiä terveyspalveluita on mahdollista saada vain maksamalla ne lähes kokonaan itse tai saamalla palvelut työterveyshuollon kautta. Nykyinen järjestelmä on siis varsin eriarvoistava, koska se suosii työikäisiä ja työssä olevia sekä hyvätuloisia, Partanen sanoo. 

Kriitikoiden pelko on, että kasvukeskusten ulkopuolelle ei yksityisiä palveluita hallituksen esittämällä sote-mallilla synny. Partanen arvioi, että näin varmaan alkuvaiheessa jossakin määrin käy, koska mikään järjestelmä ei muutu hetkessä. Mutta jos maakunnat pystyvät rakentamaan riittävän hyvät kannustimet, yksityisiä peruspalveluita tulee myös kasvukeskusten ulkopuolelle. Lisäksi hallitus on monta kertaa todennut, että järjestelmään tehdään korjauksia sitä mukaa, kun sen toiminnasta saadaan kokemuksia. 

– Uudistusta ei pidä jättää toteuttamatta siksi, että se ei välittömästi johda ihannemalliin, jossa kaikki saavat palvelut heti kaikkialla. Uudistus pitää toteuttaa, koska se parantaa tilannetta nykyiseen verrattuna. Nykyisessä järjestelmässä on käynnissä kehitys, jossa palveluita keskitetään maantieteellisesti, jolloin ne siirtyvät osalle väestöä entistä kauemmas eli lähipalveluiden saatavuus heikkenee. Samalla hoitoon pitää jonottaa entistä kauemmin. Nykymeno on tästäkin näkökulmasta arvioituna kansalaisia eriarvoistavaa, Partanen painottaa. 

Palveluiden yhdenvertaista saatavuutta voidaan lisätä myös teknologian ja etäpalveluiden avulla. Niitä on jo alettu hyödyntää. LPY arvioi, että uusi sote-järjestelmä kannustaa toimintamallien teknologia-avusteiseen kehittämiseen nykyistä järjestelmää paremmin.

Lisätietoja:

Ismo Partanen, toiminnanjohtaja, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi
Twitterissä: @LPYry ja @ismo_partanen

Lue tiedote ePressissä