-

Sote-tavoitteet saavutetaan vain avoimen ja rehdin kilpailun avulla

Tiedote
0 kommenttia

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) korostaa, että sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan luomalla edellytykset avoimelle ja rehdille kilpailuympäristölle, jossa jokainen kansalainen voi valinnoillaan ohjata palvelujen tuotantoa. Tällaisessa ympäristössä menestyvät ne yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin tuottajat, jotka osaavat parhaiten kehittää omia palvelujaan.

Jotta eri tuottajien välinen kilpailutilanne olisi reilu ja avoin, edellyttää se julkisella sektorilla järjestämisvastuun ja palveluntuotannon aitoa eriyttämistä sekä sitä, että kaikki tuottajat toimivat samoilla säännöillä.
– Selkeintä olisi, että avoimilla ja kilpailuilla markkinoilla toimivat julkisen sektorin palveluntuottajat yhtiöitetään, esittää LPY ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Asiakkaan valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamista pohtinut työryhmä on LPY:n mielestä vienyt sote-uudistusta oikeaan suuntaan.
– Tuottajan ja järjestäjän välille on rakennettava "jykevä muuri", jotta puurot ja vellit eivät menisi sekaisin. Tässä suhteessa työryhmä on luonut uudistukselle hyvän perustan, arvioi Partanen.

LPY:n mielestä alan palvelumarkkinoita voitaisiin kehittää ja hyödyntää tehokkaamminkin kuin työryhmä nyt esittää, vaikka rimaa tuotantoon osallistumiselle onkin laskettu.
– On myönteistä, että verkostomaisestikin toimiville yrityksille tarjoutuu mahdollisuudet osallistua palvelujen tuotantoon. Oikein toteutettuna tämä mahdollistaa sen, että syrjäisempienkin seutujen asukkaille on jatkossa tarjolla useampia valinnanvaihtoehtoja, kertoo Partanen.

LPY pitää erittäin tärkeänä linjausta, jonka mukaan järjestelmää koskevat perusratkaisut ovat valtakunnallisia.
– Muussa tapauksessa riskinä olisi kansalaisten eriarvoistuminen ja terveyserojen kasvaminen nykyisestään, toteaa Partanen.

Työryhmä lähtee edelleen sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation periaatteesta, jossa sote-palveluiden tiivis yhteensovittaminen on keskeistä niin järjestämisen kuin tuotannonkin osalta.
– Integraatioon pitäisi suhtautua hyvin käytännönläheisesti. Integraatiosta on hyötyä ja sitä tarvitsee vain murto-osa palvelujen käyttäjistä – ja heistäkin osa vain väliaikaisesti. Integraatio on vain yksi keino monien muiden joukossa sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Siitä ei saisi tehdä ideologiaa, joka lopulta tuhoaa tavoitellut hyödyt: markkinoille pääsyn kynnys nousee kohtuuttoman korkealle ja sitä kautta vähentää palveluntuottajien välistä kilpailua., Partanen sanoo.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Ismo Partanen, p. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi

Lue tiedote ePressissä