-

Sote-uudistajat unohtivat tavoitteet

Tiedote
0 kommenttia

Jo toista vaalikautta valmistelussa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain alkuperäisenä tavoitteena oli turvata riittävät hyvinvointipalvelut kansalaisille myös tulevaisuudessa. Tämä edellyttää palvelutuotannon tehostamista, palveluiden saatavuuden parantamista sekä järjestämisvastuun ja verorahoituksen nykyistä selkeämpää hallinnointia. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä lausunnolla olleessa lakiluonnoksessa uudistuksen alkuperäinen tavoite on pitkälti unohtunut.

LPY odotti, että pitkään ja perusteellisesti valmistellussa lakiesityksessä olisi eriytetty julkiselle vallalle kuuluva palveluiden järjestämisvastuu niiden tuotannosta.

– Näin olisi luotu edellytyksiä erilaisten toimijoiden hinta- ja laatukilpailulle palvelutuotannon tehostamiseksi, esittää LPY ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Tulevaisuuden haasteet edellyttävät järjestämisvastuun selkeyttämistä, nykyistä vahvempia järjestäjäorganisaatioita ja verorahoituksen parempaa kohdentamista.

– Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun yhdistäminen edellyttää vähintään 200 000 asukkaan väestöpohjaa. Vain näin syntyy kantokyvyltään riittävän vahva toimija vastaamaan palveluiden järjestämisestä, sanoo Ismo Partanen.

Vaikka lakiluonnoksessa julkisen sektorin toimijoiden määrä lukumääräisesti vähenee, ei esityksen vastuukuntamalli selkeytä eri toimijatahojen vastuusuhteita eikä tee hallinnosta yksinkertaisempaa.

– Vastuukuntamalli on hallinnollisesti jopa sekavampi kuin nykyinen sote-hallinto. Järjestämislakityöryhmän esitys ei tue uudistuksen alkuperäisen tavoitteen toteuttamista, päinvastoin, väittää Ismo Partanen.

Yksityisen sektorin rooli on tuottaa terveyspalveluita. Suomessa yksityiset terveyspalveluyritykset tuottavat nykyään lähes joka neljännen terveyspalvelun. Täten yksityisellä sektorilla on tärkeä rooli suomalaisessa terveyspalvelujärjestelmässä. Sillä, millaisella lainsäädännöllä sote-palvelujärjestelmän kokonaisuutta uudistetaan, on merkitystä sille, kuinka alan yritykset voivat jatkossa tuottaa laadukkaita ja hyvin saatavilla olevia palveluita kansalaisille.

Sote-järjestämislain pitkän valmisteluprosessin aikana LPY ry on esittänyt useita kertoja näkemyksensä siitä, kuinka uudistus tulisi toteuttaa.

Liitteenä on LPY ry:n lausunto tuoreimmasta sote-järjestämislakiesityksestä.