-

Sote-uudistukseen mallia työterveyshuollosta

Tiedote
0 kommenttia

Yksi sote-palvelurakenneuudistuksen keskeisistä tavoitteista on perusterveydenhuollon palveluiden saatavuuden parantaminen. Työterveyshuollossa palvelut ovat hyvin saatavilla, eli tämä osa palvelujärjestelmässämme toimii jo nyt. Sen piirissä on nykyisin noin kaksi miljoonaa työntekijää. Työterveydenhuollossa yksityiset palveluntuottajat helpottavat julkisen palvelutuotannon jo nykyisellään kestämätöntä taakkaa.

Terveydenhuollon kokonaiskustannuksista työterveyshuollon osuus on alle viisi prosenttia. Tällä rahalla tuotetaan kuudesosa kaikista lääkärikäynneistä.

– Sote-uudistusta jatkettaessa on syytä selvittää, miksi työterveyshuolto toimii hyvin. Työterveyshuollossa palveluiden järjestäjällä ja rahoittajalla on kannuste huolehtia palveluiden saatavuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta. Tuottajien välinen kilpailu parantaa kustannustehokkuutta. Työterveyshuoltojärjestelmä voisi toimia esimerkkinä muulle terveydenhuollolle, esittää Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Työterveyshuoltoa ei makseta verorahoista. Kela ei siis maksa korvauksia palveluntuottajille, vaan työnantajat rahoittavat työterveyshuollosta noin 80 prosenttia, työntekijät noin 20 prosenttia ja valtio vain hyvin pienen osan. Työnantaja saa Kela-korvaukset syntyneiden kustannusten mukaan: korvausprosentti on 60 ennaltaehkäisevästä työstä ja 50 sairaanhoidosta.

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto on lakisääteistä. Työnantajat ovat usein valinneet myös sairaanhoidon korvaamisen, sillä työnantajan tärkein resurssi on hyvinvoivat työntekijät.

– Palveluiden järjestäjänä ja rahoittajana työnantajalle syntyy motiivi ja kannuste huolehtia siitä, että rahalle saadaan käypä vastine ja että palveluiden saatavuus on hyvä. Kilpailutilanne kannustaa palveluntuottajia saatavuuden, laadun, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen, väittää Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Hanna-Kaisa Järvi.

Yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kannalta korkealaatuinen ja toimiva työterveyshuolto on avainasemassa.

– Kaikilla kansalaisilla on oikeus yhdenvertaisiin palveluihin. Sote-uudistuksessa ratkaisevinta on palveluiden järjestämisen ja rahoittamisen aito eriyttäminen niiden tuotannosta sekä palveluntuottajien välisen kilpailun lisääminen. Sote-uudistuksen tulee luoda kansalaisille aito valinnanmahdollisuus niin, että he voisivat valita perusterveydenhuollossa samalla asiakasmaksulla joko julkisen tai yksityisen palveluntuottajan, esittävät Järvi ja Partanen.

Lisätietoja:

Ismo Partanen, ismo.partanen@lpy.fi, puh. 040 518 5799
Hanna-Kaisa Järvi, hanna-kaisa.jarvi@terveyspalvelut.fi, puh. 040 754 7728