-

Sote-uudistuksella ei saavuteta keskeisiä tavoitteita

Tiedote
0 kommenttia

Sote-järjestämislakia valmistellut parlamentaarinen ohjausryhmä tiedotti tänään päässeensä sopuun lain sisällöstä. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä lakiesityksen mukaisella sote-palvelurakenteella ei saavuteta uudistukselle asetettuja keskeisiä tavoitteita: tuottavuuden lisääminen ja sitä kautta palveluiden saatavuuden parantaminen. 

− Odotimme, että laissa olisi selkeästi esitetty velvoitteet järjestämisvastuussa oleville kunnallisille toimijoille tehokkaimpien menetelmien hyödyntämisestä sekä palveluiden organisoinnissa että niiden tuotannossa, toteaa pettyneenä LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen. 

LPY:n mielestä uudessa sote-palvelurakenteessa tulee hyödyntää täysimääräisesti palveluntuottajien välistä kilpailua. Siten voidaan tehostaa tuotantoa ja parantaa tuottavuutta sekä luoda edellytyksiä uusien innovaatioiden syntymiselle ja hyödyntämiselle. 

Lakiesityksen mukaisessa mallissa sote-palveluiden tuotantovastuu annetaan alueellisille kuntayhtymille.

− Esitetty malli on sovellus suunnittelutalouden tuotannonohjauksesta, jossa palvelutuotanto ollaan monopolisoimassa kunnallisille toimijoille. Tällä mallilla ei luoda edellytyksiä verovarojen mahdollisimman tehokkaalle käytölle eikä sillä saavuteta asetettuja tavoitteita, väittää Partanen. 

LPY odotti, että edes lain perusteluihin olisi selvästi kirjattu tavoitteet hyväksi havaitun monituottajamallin hyödyntämisestä ja alan palvelumarkkinoiden kehittämisestä.

LPY:n mielestä sote-palvelujärjestelmää uudistettaessa on lisättävä kansalaisten valinnanmahdollisuudet koskemaan myös yksityisen sektorin palvelutarjontaa. Tällöin kansalaisten palvelutarpeet ja valinnat ohjaisivat kaikkea palvelutuotantoa sekä osaltaan auttaisivat kohdistamaan resursseja oikein.

– Olemme esittäneet, että järjestämislaissa säädettäisiin asiakkaiden valinnanvapauden laajentamisesta. Toivottavasti se toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä, sanoo Partanen. 

LPY toivoo, että sote-palvelujärjestelmän uudistamistyötä jatkettaessa pidetään kirkkaana mielessä sille asetetut keskeiset tavoitteet: palveluiden saatavuuden sekä tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen.

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Ismo Partanen, Lääkäripalveluyritykset ry, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi