-

Sote-uudistus ei paranna tuottavuutta

Tiedote
0 kommenttia

Hallitus jätti tänään eduskunnalle sote-järjestämislakiesityksen. Hallituksen tavoitteena on, että laki käsitellään nykyisen eduskunnan viimeisellä istuntokaudella ennen kevään eduskuntavaaleja. Tällöin laki tulisi voimaan aikaisintaan syksyllä 2015. Uuden palvelujärjestelmän mukainen toiminta alkaa suunnitelmien mukaan 1.1.2017. Silloin on muodostettu viisi sote-kuntayhtymää ja 19 tuotantovastuukuntayhtymää.

− Julkaistun lakiesityksen myötä syntyvällä palvelurakenteella ei saavuteta sote-uudistuksen keskeisintä tavoitetta, tuottavuuden merkittävää lisäämistä. Vain tuottavuutta lisäämällä voidaan parantaa tai edes turvata nykyinen terveyspalveluiden saatavuus, koska palveluiden kysyntä lisääntyy tulevaisuudessa vääjäämättä. Odotin, että lakiesitys olisi sisältänyt velvoitteen kustannusten läpinäkyvyyden parantamisesta ja tehokkaimpien menetelmien hyödyntämisestä palvelutuotannossa, sanoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Lakiesityksen mukaan palveluiden tuotantovastuu keskitetään kuntayhtymämuotoisille alueellisille toimijoille. Näille tuotantovastuualueille syntyy lähes monopolistinen asema.

− Tuottavuuden lisäämisen ohella uuden sote-palvelurakenteen tulisi tukea asiakkaiden nopeampaa pääsyä palveluiden piiriin. Tämänkään tavoitteen toteutuminen ei vaikuta todennäköiseltä nyt, kun laki edellyttää tuotannon rakentuvan jättimäisten ja siksi kankeiden tuotantoyksiköiden varaan. On erittäin tärkeää, että lain jatkokäsittelyssä ja toimeenpanossa tehdään kaikki mahdollinen joustavamman ja monituottajamalliin perustuvan rakenteen eteen, kommentoi lakiesitystä Lääkäripalveluyritykset ry:n puheenjohtaja Kari Varkila.

− On kaikkien kansalaisten ja kansantalouden edun mukaista, että vuosikymmenten sote-palvelurakenneuudistus toteutetaan tavalla, joka mahdollistaa sille asetettujen tavoitteiden toteuttamisen. Tämän kokoluokan yhteiskunnallisia uudistuksia ei kannata tehdä imagosyistä, toteaa Partanen.

Lisätietoja:

Lääkäripalveluyritykset ry

Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi
Puheenjohtaja Kari Varkila, puh. 040 834 2032, kari.varkila@koskiklinikka.fi