-

Sote-vaikuttajat: Asiakkaan valinnanvapaus lisääntyy terveydenhuollossa

Tiedote
0 kommenttia

Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttajista 60 % pitää todennäköisenä, että julkisessa perusterveydenhuollossa siirrytään malliin, jossa kansalainen saa valita itselleen sopivimman palveluntuottajan julkisten ja yksityisten palveluntuottajien joukosta.  Tutkimukseen vastanneista 68 % pitää muutosta myönteisenä.

Tulos käy ilmi Aula Researchin toteuttamasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttajien näkemyksiä terveydenhuollon kehittämisestä ja sote-uudistuksen toteuttamisesta.

Asiakkaan valinnanvapauden lisääntymisen myönteisinä puolina vastaajat toivat esiin asiakaslähtöisyyden sekä palvelujen laadun paranemisen. Epäilyksiä herättivät asiakkaan tasapuoliset mahdollisuudet ja kyky käyttää valinnanvapautta sekä pelko julkisen sektorin rapautumisesta.

– On myönteistä, että asiakkaan rooli korostuu sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttajien näkemyksissä, sanoo Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.

– Julkisesta keskustelusta välittyy usein mielikuva hallinnon rakenteiden ympärille keskittyvästä uudistustyöstä. Totuus on kuitenkin toisenlainen – sote-vaikuttajat uskovat asiakkaan valinnanvapauden muokkaavan järjestelmää paremmaksi, sanoo Hirvonen.

– Tavoitteena sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa tulee olla, että asiakas voi tulevaisuudessa valita vapaasti yksityisen tai julkisen palveluntuottajan. Ruotsissa tällainen malli on toteutettu, ja siitä on erittäin hyviä kokemuksia. Uudistus on parantanut peruspalveluiden saatavuutta ja tuottavuutta. Myös kustannuskehitys on saatu taittumaan, kertoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus on parhaillaan käynnissä, ja myös terveydenhuollon rahoituksen uudistamista valmistellaan.

– On luotava malli, josta hyötyvät sekä palvelua tarvitsevat että veronmaksajat. Sote-alueet järjestävät, tuottajat löytävät parhaat keinot toteuttaa palvelut ja asiakas valitsee. Julkisen sektorin on hyvä altistaa itsensä uusille tavoille tehdä, se ei rapauta hyvinvointia, vaan edistää sitä. Monopolien aika on ohi, ihmisten on saatava valita itse, sanoo Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n toiminnanjohtaja Suvi Aherto.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Merja Hirvonen, p. 040 588 0841
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, p. 040 518 5799
Toiminnanjohtaja Suvi Aherto, p. 050 349 6121
Tutkija Melina Mäntylä, p. 040 821 7842

Tutkimuksen toteutti Aula Research huhti-toukokuussa Terveyspalvelualan Liiton, Lääkäripalveluyritykset ry:n ja Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat keskeisimmät poliittiset vaikuttajat, virkamiehet terveyspolitiikan sektorin ministeriöistä ja virastoista, sairaanhoitopiirien johto ja muut mielipidevaikuttajat, kuten yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä järjestökentän edustajat. Tutkimukseen vastasi yli 170 sote-vaikuttajaa.

Tutkimus julkaistiin 12.6.2014 klo 11. Julkaisutilaisuudessa tutkimusta esitteli Aula Researchin tutkija Melina Mäntylä ja tuloksia kommentoi EVA:n johtaja Matti Apunen. Samalla terveyspalvelualan toimijat julkaisivat Ihmisen kokoinen terveydenhuolto -kampanjansa, jonka tarkoituksena on herättää keskustelua asiakaslähtöisyyden merkityksestä terveydenhuollon uudistamisessa.