-

Sote-valmistelussa keskityttävä olennaiseen: valinnanvapaus ja tuottavuus keskiöön

Tiedote
0 kommenttia

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee on huolestunut sote-valmistelussa siitä, että yksityinen sektori kokee järkevien palvelukokonaisuuksien luomisen liian monimutkaiseksi (Verkkouutiset 5.8.2017). Hänen näkemyksensä mukaan tämä saattaa johtaa siihen, että maakuntiin ei saada riittävästi palveluntuottajia ja alan yritykset näkevät mielekkäämmäksi kehittää palvelujaan yhdessä vakuutusyhtiöiden kanssa. Sillanaukeen ilmaisu ”sote-uudistuksen kauhuskenaariosta” on raju ja vie asiaa väärään suuntaan, mutta osaltaan hänen huoliinsa voi yhtyä.

- Niin kauan kuin on epäselvyyttä siitä, mitä julkisrahoitteisten palvelujen tuottajilta edellytetään, on luonnollista, että myös yksityisellä sektorilla kyseisten palvelujen kehittämistyöhön suhtaudutaan varauksellisesti, Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo.

- Kansliapäällikkö on oikeassa siinä, että monituottajaympäristössä kannusteet hakea tehokkuutta ja kehittää palveluja ovat suuremmat kuin monopolistisessa järjestelmässä. Yksi sote-uudistuksen keskeisistä keinoista oli lisätä palveluntuottajien välistä kilpailua ja sitä kautta hyödyntää kilpailun mukanaan tuomaa dynamiikkaa palvelujen saatavuuden, laadun ja tuottavuuden parantamiseksi, Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas toteaa.

Soten alkuperäiset tavoitteet muistettava

Samassa haastattelussa kansliapäällikkö Sillanaukee kertoo, että sote-uudistuksen valinnanvapausmallin taka-ajatuksena oli saada yksityiset terveyspalvelualan yritykset julkisen ohjauksen piiriin.

- Kansliapäällikön näkemys on erikoinen. Tärkeintä on edelleen pitää mielessä uudistuksen keskeiset tavoitteet palvelujen saatavuuden, oikeudenmukaisuuden ja tuottavuuden parantamisesta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan yksityisen sektorin resurssien laajaa hyödyntämistä, Partanen toteaa.

Erikoista on myös se, että samassa yhteydessä Sillanaukee kaipaa lisää sääntelyä erityisesti yksityiselle sektorille.

- Jo nyt yksityisen sektorin toimintaa ohjataan, valvotaan ja säännellään huomattavasti enemmän kuin julkisen sektorin vastaavaa. Eduskunnan käsiteltävänä olevassa tuottajalaissa myös julkisen sektorin tuottajat on tarkoitus saattaa saman sääntelyn piiriin, Rajakangas sanoo.

Hyvinvointialan liiton ja Lääkäripalveluyritykset ry:n mielestä soten jatkovalmistelussa on huolehdittava siitä, että kansalaisten aito valinnanvapaus toteutuu ja samalla luodaan edellytykset sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiselle koko palvelujärjestelmän tuottavuutta parantamalla.

Lisätietoja:

Ulla-Maija Rajakangas, toimitusjohtaja, Hyvinvointialan liitto, p. 0400 37 4164

Ismo Partanen, toiminnanjohtaja, Lääkäripalveluyritykset ry, p. 040 518 5799

Lue tiedote ePressissä