-

Sote-yrittäjäjärjestöt: Kela-korvaukset säilytettävä

Tiedote
0 kommenttia

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusta uudistettaessa asiakkaille on taattava jatkossakin mahdollisuus saada korvausta yksityiseltä sektorilta hankituista sote-palveluista. Muuten hoitojonot ja -velka kasvavat entisestään, toteavat sote-alan yrittäjäjärjestöt.

Sosiaali- ja terveydenhuollon Kela-korvaukset pitää säilyttää yksityiseltä hankittavissa palveluissa, vaativat Suomen Yrittäjät, Lääkäripalveluyritykset ry, Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry, Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ja Suomen Kuntoutusyrittäjät.

Kelan sairausvakuutuskorvaukset ovat uhattuna, kun osana sote-uudistusta ollaan purkamassa terveydenhuollon monikanavarahoitusta. Monikanavarahoituksella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen rahoittamista useammasta eri lähteestä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama virkamiehistä koostunut työryhmä julkaisi juhannuksen alla raporttinsa terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän uudistamisesta. Siinä tarkasteltiin sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvauksia. Raportti on lausuntokierroksella elokuun loppuun saakka. Sen jälkeen asiaa valmistelee parlamentaarinen työryhmä.

– Jos monikanavarahoitusjärjestelmää puretaan, tilalle pitää rakentaa rahoitusjärjestelmä, joka turvaa asiakkaille mahdollisuuden hakeutua hoitoon sinne, missä palveluja on saatavilla, kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Nykyisillä Kela-korvauksilla on iso merkitys. Ne pienentävät asiakkaan kustannuksia yksityisen sektorin palvelujen käytöstä. Ilman Kela-korvauksia jäädään jonottamaan julkisen sektorin palveluja ja hoitovelka kasvaa entisestään, vaikka palvelua olisi sujuvasti saatavilla yksityisiltä toimijoilta, Lääkäripalveluyritytykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen havainnollistaa.

Kela-korvausten poisto vaikeuttaisi syrjäseuduilla asuvien ja pienituloisten elämää

Kela-korvausten tasoa on supistettu merkittävästi vuoden 2015 jälkeen. Supistaminen ei ole vähentänyt palvelujen käyttöä, mutta se on lisännyt asiakkaan itse maksettavaa osuutta. STM:n työryhmän raportin mukaan Kela-korvausten poisto heikentäisi palvelujen saatavuutta erityisesti reuna-alueilla asuvien ja heikommin toimeentulevien kohdalla.

– Meillä pitää tulevaisuudessakin olla mekanismi, jolla yhteiskunta turvaa hoitoon pääsyn kohtuullisilla kustannuksilla. Julkisen sektorin palveluihin ei tällä hetkellä pääse kohtuullisessa ajassa eikä sote-uudistus ole tuomassa tähän muutosta, ei ainakaan nopeasti, toteaa toiminnanjohtaja Satu Grekin Suomen Kuntoutusyrittäjistä.

Yrittäjäjärjestöt muistuttavat, että Suomessa on noin 18 000 sote-alan yritystä ja niissä noin 80 000 työntekijää valmiina palvelemaan hoitoa tarvitsevia asiakkaita.

Lisätietoja: 
kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 866 648, tanja.matikainen(a)yrittajat.fi
toiminnanjohtaja Ismo Partanen, Lääkäripalveluyritykset ry, p. 040 518 5799, ismo.partanen(a)lpy.fi
toimitusjohtaja Panu Tast, Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry, p. 029 3000 901, panu.tast(a)naery.fi
toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister, Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY, p. 040 515 4449, riitta(a)sky-ry.fi
toiminnanjohtaja Satu Grekin, Suomen Kuntoutusyrittäjät, p. 050 550 3488, satu.grekin(a)kuntoutusyrittajat.fi