-

Sotelle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa

Tiedote
0 kommenttia

Sote-uudistuksen keskeiset tavoitteet ovat saavutettavissa, mutta se edellyttää selkeitä rakenteellisia uudistuksia sekä muutoksia perinteisiin toimintamalleihin ja ajattelutapaan. Näin totesimme antamassamme lausunnossa lakiluonnoksista. Terveydenhuollon saatavuutta voidaan parantaa kustannustasoa nostamatta, jos palvelujen tuottavuutta pystytään parantamaan.

Tuottavuuden parantaminen ilman kilpailua on vaikeaa, joten sitä on lisättävä palveluntuottajien välille. Haluamme muistuttaa, että sote-uudistusta tehdään jokaista suomalaista varten, ei hallinnon tarpeisiin.  Jotta kansalaiset nousisivat palvelujärjestelmässä tärkeimmälle paikalle, on kilpailutus toteutettava valinnanvapauden pohjalta. Näin asiakkaat ohjaisivat omilla valinnoillaan tuotantoa. 

Vain reilut kilpailulliset olosuhteet luovat kunnon edellytykset tuottavuuden parantumiselle.

Julkisen sektorin järjestämisvastuu on selkeästi erotettava palvelutuotannosta, ja tuottajien välillä täytyy vallita reilu ja neutraali kilpailutilanne.

Pidämme tärkeänä, että palvelujen järjestämisestä vastaavan tahon olisi oltava riittävän vahva. Myös rahoitusjärjestelmä on samalla uudistettava. Näin voidaan parantaa palveluiden saatavuutta ja luoda hyvät olosuhteet niiden laadun ja vaikuttavuuden parantamiselle sekä innovaatioiden ja uusien toimintamallien kehittämiselle ja käyttöönotolle.

Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mukaan hallituksen lausunnolla olleet lakiesitykset luovat edellytyksiä sote-uudistuksen toteuttamiselle niin, että sille asetetut kunnianhimoiset tavoitteet ovat saavutettavissa. Palvelujärjestelmän uudistamisessa ollaan LPY:n mukaan nyt oikealla tiellä.

Lääkäripalveluyritykset ry:n puolesta toiminnanjohtaja Ismo Partanen

 

 

Lue tiedote ePressissä