-

Sotessa on tartuttava mahdollisuuksiin

Tiedote
0 kommenttia

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen on yksi lähitulevaisuuden tärkeimmistä poliittisista hankkeista. Perusterveydenhuollon heikosta toimivuudesta on tullut yksi hyvinvointiyhteiskunnan kiperimmistä ongelmista.

− On häpeällistä seisottaa kansalaisia perusterveydenhuollon jonoissa. Tämä on se keskeinen ongelma, joka vaatii välitöntä korjaamista, sanoi Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen puhuessaan keskiviikkona Tampereella.

Partasen mukaan ei ole realistista ajatella, että nopea korjaus voitaisiin saada aikaan ilman yksityisen sektorin vahvaa osallistumista. Ruotsin kokemukset osoittavat, että nopeimmin tuloksia saadaan aikaan ottamalla käyttöön valinnanvapausmalli.

– Palvelusetelien käyttö on edelleen vähäistä, mutta niistä saadut myönteiset kokemukset osoittavat, ettei ongelmia ole mitenkään mahdoton ratkaista, jos niin halutaan, Partanen korosti.

Palveluiden saatavuutta on parannettava samaan aikaan kun kansantalouteen kasautuu pahoja ongelmia. Tämän vuoksi Partasen mielestä on tärkeää kiinnittää huomio kustannustehokkuuteen ja tuottavuuteen.

– Tuottavuus ei kohene ilman kilpailua, mikä puolestaan edellyttää avoimia ja toimivia markkinoita. Valitettavasti tällainen ajattelu on tähänastisista sote-esityksistä puuttunut. Joidenkin esillä olleiden rahoitusmallien yhdistäminen niihin johtaisi julkiseen monopoliin, jossa tehokkuutta saadaan aikaan lähinnä leikkauksilla, mikä johtaisi vain tilanteen huononemiseen.

Partanen muistuttaa, että järjestäjän leveät hartiat on hyvä asia, mutta niitä on käytettävä kansalaisten parhaaksi. Siksi palveluiden järjestäminen ja tuottaminen on pidettävä erillään, ja yksityisten yritysten ja järjestöjen tuotannolle on annettava elintilaa. 

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi