-

Suomen Yrittäjät: Sote-ratkaisun valinnanvapaus tuo uusia palveluita ja uusia yrityksiä

Tiedote
0 kommenttia

Suomen Yrittäjät on tyytyväinen siihen, että valinnanvapaus toteutuu sote-uudistuksessa. – Ihmiset saavat siis tulevaisuudessa itse valita, kenen tuottamia sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävät. Se on mullistus, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Hallitus kertoo sote-ratkaisun yksityiskohdista maanantaina. Lauantaina kerrottiin, että osana uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö, joka mahdollistaa, että ihminen valitsee itse, käyttääkö julkisen, yksityisen vai kolmannen sektorin tuottamia palveluita.  

Suomen Yrittäjät on puhunut pitkään valinnanvapauden puolesta sote-palveluissa.

– Se mahdollistaa sen, että eri tuottajat pääsevät tuottamaan palveluita tasaveroisesti. Näin myös pienet sote-alan yritykset voivat menestyä. Kansalaiset haluavat valita, kuka heitä hoivaa. On hyvä, että nyt se mahdollisuus avataan, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo. 

Kujala huomauttaa, että valinnanvapauden avaaminen synnyttää sosiaali- ja terveyspalveluihin uutta yrittäjyyttä ja uusia työpaikkoja.

– Uudistuksen jatkovalmistelussa onkin äärimmäisen tärkeää, että valinnanvapaus ulotetaan laajasti kaikkiin hyvinvointipalveluihin. Lisäksi pitää varmistaa, että pk-yrittäjät pääsevät helposti mukaan palveluita tuottamaan, Kujala sanoo.

Nykyään yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla toimii lähes 20 000 yritystä, joista iso osa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Yrityksissä työskentelee noin 60 000 ihmistä eri puolilla Suomea.

Panoksia palveluseteliin 

Tällä hetkellä valinnanvapauden toteuttaminen on Suomessa ollut mahdollista palvelusetelin avulla.

– Kokemukset palvelusetelistä vähäiselläkin käytöllä ovat erittäin hyviä. Laajaa palvelusetelijärjestelmää kannattaakin pohtia yhtenä vaihtoehtona Suomen omalle raha seuraa asiakasta -mallille.

Kujala muistuttaa, että valinnanvapaus tuo alalle reilua kilpailua, mikä parantaa myös palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta. 

– Kun tähän yhdistetään kustannustehokkuuteen kannustava rahoitusmalli ja kustannusten avoin vertailu, on sote-uudistuksen säästötavoite askeleen lähempänä, Kujala sanoo. 

Lisätietoja:

varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät, p. 0400 567 925, anssi.kujala@yrittajat.fi

elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama, Suomen Yrittäjät, p. 040 587 2445, susanna.kallama@yrittajat.fi 

Suomen Yrittäjien näkemyksiä ja kokemuksia palvelusetelin käytöstä: http://www.yrittajat.fi/fi-FI/kunnat/palveluseteli/ 

Suomen Yrittäjien Valitse vapaasti-sivusto: http://www.yrittajat.fi/fi-FI/valitsevapaasti/ 

Videomme monituottajamallista: https://www.youtube.com/watch?v=IWBKSkQZgjc 

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät noin 650 000 henkilöä. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.