-

SY: Valitse vapaasti -kampanja selvittää kansalaisten mielipiteet sote-palveluiden järjestämisestä

Tiedote
0 kommenttia

Haluatko päättää itse, kuka sinua tai läheisiäsi hoitaa? Haluaisitko hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluissa nykyistä enemmän sähköisiä palveluja? Tunnetko palvelusetelin? Mm. näin kysytään kansalaisilta uudessa Valitse vapaasti -kampanjassa.

Suomen Yrittäjät ja sen kolme toimialajärjestöä – Lääkäripalveluyritykset LPY ry, Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät Teso ry ja Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry – käynnistivät kampanjan, jossa selvitetään kansalaisten mielipiteitä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä.

Osoitteessa www.valitsevapaasti.fi tehtävä kysely liittyy meneillään olevaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen.

– Uskomme, että kansalaiset haluaisivat uudistaa sote-palveluja rohkeammin ja hyödyntää sähköisiä palveluja paljon enemmän kuin poliittiset päättäjät tällä hetkellä kuvittelevat ja mihin palvelujärjestelmämme tarjoaa mahdollisuuden, Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama kertoo.

– Kampanjalla selvitämme, onko näin.

Kun raha seuraa asiakasta, palvelu paranee

Valinnanvapaudessa ideana on, että raha seuraa asiakasta. Kuntalainen saa esimerkiksi palvelusetelin, jolla hankkii tarvitsemansa sote-palvelun. Jos hän on tyytyväinen, hän voi käyttää seuraavalla kerralla samaa palveluntuottajaa. Jos palvelu ei miellytä, voi vaihtaa paikkaa ja viedä rahoituksen mukanaan.

– Jotta valinnanvapaus oikeasti toteutuu, se vaatii kunnon kilpailua palvelutuotannossa. Palveluntuottajat kilpailevat keskenään tarjoten asiakkaille entistä laadukkaampia ja kustannustehokkaampia palveluita, FYSI ry:n toiminnanjohtaja Leila Salonen sanoo.

Kilpailu pakottaa parantamaan palvelun laatua ja saatavuutta.

– Nykyisin terveyskeskuslääkärille joutuu usein jonottamaan jopa viikkoja – se on ehdottomasti liian pitkä aika! Tilanne voitaisiin ratkaista yksinkertaisesti hyväksymällä yksityiset palvelutuottajat tasavertaisina mukaan tuottamaan perusterveydenhuollon palveluja. Tällöin kansalainen voisi vapaasti valita sen, mistä tarvitsemansa hoidon hakee, LPY:n toiminnanjohtajan Ismo Partanen esittää.

Sosiaalipalvelut otettava huomioon uudistuksessa

TESO ry:n toiminnanjohtaja Marjo Rönkä pelkää, että sosiaalipalvelut jäävät uudistuksessa syrjään.

– Esimerkiksi vanhustenhuollon palveluja tarvitaan koko ajan enemmän. Tulevaisuudessa palveluja viedään yhä enemmän vanhusten kotiin. Olisi oikein, että vanhus saisi päättää, kenet hän kotiinsa haluaa