-

Tavoite saavutetaan laaja-alaisen valinnanvapauden toteutuessa

Tiedote
0 kommenttia

Asiakkaan valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamista selvittävä ryhmä on laatinut neljä vaihtoehtoista valinnanvapauden mallia. Selvitysryhmän mukaan valtio olisi rahoittaja ja päättäisi, mitkä palvelut otetaan valinnanvapauden piiriin ja millä perusteilla palveluntuottajaksi voi päästä. Valtion päätettävänä on myös tuottajien korvausperiaatteet ja asiakasmaksujen suuruus.  Lähtökohtaisesti asiakasmaksut olisivat tuottajista riippumatta samat.

Neljän mallin eroavaisuudet ovat palveluvalikoimien laajuudessa eli siinä, miten laaja asiakkaan valinnanvapaus on.

– Valinnanvapauden lisääntyminen on vain hyvä asia. Siinä ei ole mitään negaatioita. Me uskomme, että paras taloudellinen hyöty tulee silloin, kun valinnanvapaus on laajaa ja yltää myös erikoissairaanhoidon palveluihin. Nyt malleissa on hyviä elementtejä, mutta vielä on avoimia kysymyksiäkin, kertoo Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Partanen muistuttaa, että sote-uudistuksen ytimessä pitää olla tasavertaisuus. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajien pitää olla täysin tasavertaisessa asemassa, jotta asiakkaan vapaus valita toteutuu. Jos näin ei ole, ei valinnanvapaus toteudu eikä tavoiteltavia säästöjäkään saavuteta.  

Huhtikuuksi luvattuun järjestämislakiin pitää valinnanvapauden toteutuminen kirjata selkeästi. Jatkossa julkinen palvelutuotanto ei voi olla enää ensisijainen.

– Kilpailuneutraliteetti toteutuu parhaiten, kun järjestäjän ja tuottajan roolit eriytetään selkeästi toisistaan, toteaa Partanen. 

Selvitysryhmä luovutti tänään väliraporttinsa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle. Ryhmän puheenjohtajana toimii Mats Brommels ja ryhmän muita jäseniä ovat johtaja Timo Aronkytö, ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja, professori Paul Lillrank ja professori Kari Reijula.

Lisätietoja:
Lääkäripalveluyritykset ry, toiminnanjohtaja Ismo Partanen, ismo.partanen@lpy.fi, puh. 040 518 5799

 

 

Lue tiedote ePressissä