-

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄ SOTE-UUDISTUS

Tiedote
0 kommenttia

Lääkäripalveluyritykset ry:n hallitus kokoontui 18.11.2014 pohtimaan sote-palvelurakenneuudistuksen valmistelutilannetta. Hallitus päätti julkaista kokouksestaan oheisen kannanoton.

Sote-uudistusta valmistellut parlamentaarinen työryhmä pääsi perjantaina sopimukseen siitä, että kuntayhtymät toimivat jatkossa tuotantovastuullisina alueina. Koko palvelujärjestelmäuudistuksen toteuttamista ohjaavan lainsäädännön valmistelutyö on vielä pahasti kesken. Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) hallituksen näkemyksen mukaan uudistustyön keskeisenä tavoitteena on sote-palveluiden järjestämisen ja tuotannon tehostaminen sekä sitä kautta palveluiden saatavuuden parantaminen. LPY katsoo, että nämä keskeiset tavoitteet on pidettävä mielessä lainsäädännön jatkovalmistelussa.

LPY:n mielestä järjestämislailla tulee ohjata sellaisen palvelurakenteen muodostumiseen, jolla on edellytyksiä tuottavuuden merkittävään parantamiseen. Tämä edellyttää tehokkaimpien käytettävissä olevien keinojen hyödyntämistä palvelutuotannon järjestämisessä ja tuotannossa. LPY esittää, että lainsäädännössä määritellään sote-alueille velvollisuus vaatia muodostettavilta tuotantoalueilta tehokkaimpien käytettävissä olevien keinojen hyödyntämistä sote-palveluiden tuotannon organisoimisessa ja toteuttamisessa. LPY:n mielestä vain näin toimien voidaan varmistaa, että sote-alueiden kautta palvelutuotantoon tarkoitetut verovarat käytetään mahdollisimman tehokkaasti kansalaisten hyödyksi. 

Ns. monituottajamalli on ollut yksi suomalaisen sote-järjestelmän vahvuuksista. Sen edelleen kehittäminen ja hyödyntäminen kansalaisille turvattavien palveluiden tuotannossa on jatkossakin välttämätöntä. Monituottajamallin kehittämisellä ja hyödyntämisellä voidaan parantaa lähipalveluiden ja yksilöllisten tarpeiden mukaisten palveluiden saatavuutta sekä niiden tuottavuutta. Monituottajamallin kehittämiseen ja hyödyntämiseen liittyvä velvollisuus on kirjattava sote-järjestämislakiin.

Järjestämislain mukaisesti tuottamisvastuullisten alueiden on mahdollista tuottaa palvelut itse tai hankkia ne muilta tuottajilta. Jo nyt kunnalliset toimijat hankkivat kansalaisille tarjottavista sote-palveluista osan yhdistyksiltä tai yrityksiltä. Kyseiset hankinnat voi tehdä hyvin tai huonosti, vaikka noudattaisikin hankintalain juridisia kirjauksia. LPY:n mielestä järjestämislakiin on kirjattava tuotantovastuullisille alueille velvollisuus huolehtia palvelumarkkinoiden toimivuudesta ja kehittämisestä, jotta millekään tuottajalle ei synny monopoliasemaa hankintojen seurauksena. Tuottajien välinen reilu kilpailu mahdollistaa palvelutuotannon kustannustehokkuuden sekä palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantamisen. LPY:n mielestä näin hyödynnetään käytettävissä olevaa verorahoitusta parhaalla mahdollisella tavalla hyvinvointipalveluiden saatavuuden turvaamiseksi. 

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, Lääkäripalveluyritykset ry
puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi