-

Terveyspalvelualan Liiton sopimusaloille keskitetyn ratkaisun mukainen neuvottelutulos

Tiedote
0 kommenttia
Terveyspalvelualan työehtosopimuksessa, jonka piirissä on Terveyspalvelualan Liiton jäsenyrityksissä noin 20 000 työntekijää, sovittiin palkankorotuksista keskitetyn ratkaisun mukaisesti. Sopimuskausi alkaa 1.3.2014 ja päättyy 31.1.2017. Sopimus ei sisällä lisävelvoitteita tuovia tekstimuutoksia. Sen sijaan työehtosopimuksesta poistetaan joitain kohtia tarpeettomana.

Sopimus solmitaan Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön TSN ry:n kanssa, jonka jäseninä ovat Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto Erto ry.

Samansisältöinen neuvottelutulos saavutettiin myös Terveyspalvelualan Unionin (JHL, Jyty, Talentia, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Työterveyshoitajaliitto sekä Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat TAJA) kanssa.

Sairaankuljetuksen työehtosopimuksen nimi muutetaan vastaamaan toimialan nimeä; ensihoitopalvelualan työehtosopimukseksi. Ensihoitopalvelualalla toteutetaan palkkaohjelmaa, jonka tarkoituksena on lisätä toimialan kiinnostavuutta.

Lisäksi Terveyspalvelualan Liitto neuvottelee Työterveyslaitoksen työehtosopimuksen. Sopimus on keskitetyn ratkaisun mukainen.