-

Terveyspalvelualan Liitto ja Lääkäripalveluyritykset ry: Valinnanvapauslainsäädäntö ei saa jäädä jälkeen

Tiedote
0 kommenttia

Ihmisen vapaus valita sosiaali- ja terveyspalveluntuottaja, sekä muun muassa sitä kautta lisääntyvä monituottajuus ja kilpailu ovat keskeisimpiä keinoja päästä sote-uudistuksen tavoitteisiin. Hallituksen tänään julkaisema vahvistus valinnanvapauslainsäädännön tulosta on johdonmukainen jatkumo hallituksen marraskuussa ja huhtikuussa päättämille linjauksille. Merkittäviä riskejä on kuitenkin siinä, että valinnanvapauslainsäädännön valmistelu ei ole samanaikaista muun lainsäädännön kanssa, arvioivat yksityisen terveyspalvelualan edustajat.

– Valinnanvapauslainsäädännön yhtäaikaisen valmistelun puute näkyy järjestämislaissa: maakunnan mainitaan eri yhteyksissä esimerkiksi päättävän missä laajuudessa yksityistä palvelutuotantoa käytetään. Valinnanvapauden idea kuitenkin on siinä, että ihminen valitsee palveluntuottajansa valinnanvapauden piiriin tulevissa palveluissa itse, sanoo Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Hanna-Kaisa Järvi.

Yksittäisenä asiana nyt julkaistuissa valinnanvapauslinjauksissa tervetulleena mainittava on omatiimimallin jatkokehittäminen, Järvi jatkaa.

Myös Lääkäripalveluyritysten toiminnanjohtaja Ismo Partasen mukaan sote-lakien pitää soida yhteen.

– Nyt julkaistavat lakilinjaukset eivät saa lukita tulevilta ratkaisun avaimia pois tai päinvastoin. Järjestämislaki voi olla tehty hyvässä tarkoituksessa valinnanvapautta varten, mutta yhteensopivan lainsäädännön luominen eriaikaisesti on mahdotonta. Järjestämislaissa esimerkiksi hienoa kyllä mainitaan järjestäjä ja tuottaja erotettavan, mutta seuraavassa kohdassa maakunnan tuottajalla jo taas onkin järjestäjän tehtäviä. Nämä epäsopivuudet pitää ennen lakien voimaantuloa käydä läpi tiheällä kammalla.


Lisätietoja:

Hanna-Kaisa Järvi, toimitusjohtaja, Terveyspalvelualan Liitto, puh. 040 754 7728
Ismo Partanen, toiminnanjohtaja, Lääkäripalveluyritykset ry, puh. 040 518 5799

Lue tiedote ePressissä