-

Terveyspalveluiden jono-ongelman ratkaisu on tahdon asia

Tiedote
0 kommenttia

Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) mielestä perusterveydenhuollon palveluiden huono toimivuus on häpeällistä ja eurooppalaisittain katsottuna poikkeuksellista.

− Julkisella terveydenhuollolla on pääkaupunkiseudulla vaikeuksia selvitä edes puolesta potilasmäärästä ilman kohtuuttomiksi venyviä jonotusaikoja, huomauttaa LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Pitkistä jonotusajoista on LPY:n mielestä tullut pahasti yhteiskunnallista eriarvoisuutta lisäävä tekijä. Kansalaisilla on oltava oikeus nopeampaan hoitoon pääsyyn. Ruotsin esimerkki osoittaa, että ongelma voidaan ratkaista nopeastikin.

− Ei ole realistista ajatella, että jonot saataisiin puretuksi lisäämällä julkista palvelutuotantoa. Siihen tarvitaan yksityisen sektorin voimakkaampaa mukaantuloa, Partanen sanoo.

Terveyspalveluiden kehittämisessä on huomio kohdistettava palveluiden käyttäjien tarpeisiin ja tuottavuuden parantamiseen. LPY muistuttaa pääkaupunkiseudulla tehtyjen ulkoistusten jo osoittaneen, että niiden avulla voidaan päästä sekä tuntuvasti parempaan saatavuuteen ja tuottavuuteen että asiakastyytyväisyyden lisäämiseen.

− Ongelmia täytyy lähestyä ilman ideologisia ennakkoluuloja. Jonoissa ei ole kysymys pelkästään resurssien määrästä, vaan ennen muuta tavasta käyttää niitä. Tutkimukset osoittavat, että ennakkoluulottomampi tapa suhtautua yksityisen sektorin resursseihin voi tuoda nopeitakin tuloksia. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tähän mahdollisuuteen on tartuttu vain vähäisessä määrin. 

LPY pitää välttämättömänä sote-uudistuksen toteuttamista.

− On tärkeää, että uudistuksella myös saadaan aikaan tuloksia. Nykytilanne ei viittaa siihen, että vahva nojautuminen julkiseen palvelutuotantoon niitä toisi, toteaa Partanen.

Lisätietoja:

Lääkäripalveluyritykset ry, toiminnanjohtaja Ismo Partanen, p. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi