-

Terveyspalvelujen rahoitus vähenee ja saatavuus heikkenee

Tiedote
0 kommenttia

STM:n työryhmä esittää sairausvakuutuskorvausten siirtämistä kunnille

Terveydenhuollon järjestämistä ja rahoitusta valmistellut STM:n työryhmä luovutti loppuraporttinsa ministeri Paula Risikolle 27.4.2011. Siinä työryhmä esittää sairausvakuutuksen lääkärinpalkkioiden, tutkimus-­ ja hoitokorvausten sekä matkakorvausten siirtämistä Kansaneläkelaitoksen hallinnoimasta vakuutusjärjestelmästä osaksi kuntien yleistä valtionosuutta.

STM:n työryhmä perustelee esitystään terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän monikanavaisuuden aiheuttamilla ongelmilla ja siitä aiheutuvalla asiakkaiden pompottamisella. Kyseiset ongelmat liittyvät lähinnä laitoshoidon ja avohoidon keskinäiseen rajanvetoon sekä lääkekorvausjärjestelmään. Esitetty sairausvakuutuskorvausten siirtäminen kunnille ei ratkaise näitä ongelmia.
- Kuntien ja kuntayhtymien kannalta on edullista siirtää ja kannustaa kansalaisia avohoitoon, koska silloin kunnan kustannukset pienenevät ja asiakkaiden kasvavat. Asiakkaiden pompottamisen aiheuttaa tällöin juuri kuntien toiminta. Miten asiakkaalle korvattavien lääkäripalkkioiden siirtämien kunnille tätä pompottamista vähentää, kysyy Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Sairaanhoitovakuutuskorvaukset on tarkoitettu tukemaan vakuutetun mahdollisuutta hankkia terveyspalveluja. Ne tarjoavat kansalaiselle mahdollisuuden valita omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivan hoitopaikan ja ajankohdan. Sairausvakuutusjärjestelmä on valtion ja kuntien näkökulmasta erittäin kustannustehokas. Yksityisen hoidon valinnut kansalainen maksaa vapaaehtoisesti huomattavan omavastuun sekä on pois kuntien palveluiden piiristä ja hoitojonoista.
­‐ Jos vastaavat palvelut tuotettaisiin kuntien toimesta, kuluisi niihin verorahaa moninkertainen määrä. Tällaiseen kuntien nykyiset taloudelliset resurssit eivät riitä. Työryhmän esitys johtaa toteutuessaan väistämättä hoitojonojen pidentymiseen ja sitä kautta palvelujen saatavuuden heikkenemiseen. Mikään ei takaa, että kuntien valtionavun yleiskatteeksi siirrettävä rahoitus käytettäisiin terveyspalvelujen tuottamiseen. Jokainen kunta päättää omista lähtökohdistaan käytetäänkö valtionapu terveyspalveluihin vai esimerkiksi urheilupalatsien rakentamiseen ja ylläpitoon, väittää Suomen Hammaslääkäriasemat ry:n puheenjohtaja Jarkko Wuorinen.

Sairausvakuutusjärjestelmää pitäisi Jarkko Wuorisen ja Ismo Partasen mielestä pikemminkin kehittää korvaustasoa nostamalla.
­‐ Sairausvakuutuskorvausten tason yli 20 vuotta jatkunut heikkeneminen on lisännyt eriarvoistumista. Aiemmin yksityisten terveyspalvelujen käyttö oli sairausvakuutuskorvausten myötä nykyistä selvästi paremmin mahdollista tulotasosta riippumatta. Vaikka hammashuollon sairaanhoitovakuutuskorvaukset nousivatkin vuonna 2008, niin silti nykyinen korkea omavastuuosuus heikentää erityisesti pieni-­‐ ja keskituloisten aitoja valinnanmahdollisuuksia, kertoo Wuorinen.

Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen ja hammaslääkäriyrittäjä Jarkko Wuorinen puhuivat Suomen Hammaslääkäriasemat ry vuosikokouksessa 29.4.2011 Helsingissä. Vuosikokous valitsi uudeksi puheenjohtajakseen hammaslääketieteen lisensiaatti Jarkko Wuorisen.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh.050 537 6707, jarkko.wuorinen(o)kolumbus.fi
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen(o)lpy.fi