-

Terveyspalvelut heikkenevät ilman ostopalveluja

Tiedote
0 kommenttia

Tasa-arvoinen terveydenhoito ja hyvä palvelujen saatavuus ovat kansalaisten tärkeimpiä perusoikeuksia. Siitä huolimatta jopa 42 prosenttia kansalaisista pitää nykyistä palvelujen saatavuutta heikkona. Lisäksi peräti joka toinen kuntalainen kokee vallitsevan jonotilanteen huolestuttavaksi. Myös terveyspalvelujen laadussa olisi kuntalaisten mielestä parantamisen varaa. Jopa viidesosa kuntalaisista piti saamaansa palvelua huonona.

Tulokset selviävät Lääkäripalveluyritykset ry:n, Terveyspalvelualan Liiton ja Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n yhdessä teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä terveyspalvelujen tulevaisuudesta.

– Kuntalaisten oikeutta hyviin terveyspalveluihin on pystytty turvaamaan ostopalvelujen avulla. Vastakkainasettelu kunnan oman tuotannon ja ostopalvelujen välillä on täysin turha, sillä molempien tavoite on yhteinen: potilaan laadukas ja vaikuttava hoito läpinäkyvästi ja kustannustehokkaasti, sanoo toiminnanjohtaja Suvi Aherto Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:stä.

Julkinen sektori ei kykene yksin vastaamaan kysyntään, joka terveyspalveluihin kohdistuu.

– Ostopalvelujen avulla voidaan parantaa myös terveyspalvelujen saatavuutta esimerkiksi purkamalla hoitojonoja ja kysynnän ruuhkahuippuja. Hyödyntämällä suunnitelmallisesti ostopalveluja kunnat pystyvät nykyistä paremmin huolehtimaan peruspalvelujen järjestämisvastuustaan, Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen toteaa.

Sosiaalipalvelujen järjestämisessä ostopalveluja on hyödynnetty onnistuneesti jo vuosia. Kuntien terveyspalvelujen ostot sen sijaan ovat erittäin vähäisiä. Useissa yhteyksissä on virheellisesti esitetty, että terveyskeskuspalveluista olisi ulkoistettu jo lähes kolmannes. Kuntaliiton tilastojen mukaan terveyspalvelujen ostot yksityiseltä sektorilta ovat alle 5 prosenttia kuntien järjestämisvastuulla olevista terveyspalveluista. Terveyskeskuksissa palveluostojen osuus on vain 7,5 prosenttia.

– Ostopalvelujen välttäminen saattaa johtaa palvelujen saatavuuden heikkenemiseen ja terveydenhuollon kokonaiskustannusten nousuun, sanoo Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.


Lisätietoja

toimitusjohtaja Merja Hirvonen
puh. 040 588 0841
merja.hirvonen@terveyspalvelut.fi
Terveyspalvelualan Liitto
   

toiminnanjohtaja Ismo Partanen
puh. 040 518 5799
ismo.partanen@lpy.fi
Lääkäripalveluyritykset ry, LPY

   
toiminnanjohtaja Suvi Aherto
puh. 050 349 6121
suvi.aherto@terveyspalvelut.fi
Terveydenhuollon palveluntuottajat