-

Terveysrahastomalli kannattaa tutkia

Tiedote
0 kommenttia

Anni  Vepsäläisestä  LPY:n  puheenjohtaja

Lääkäripalveluyritykset ry:n puheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa maanantaina 3.5.2010 toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen Diacor terveyspalvelut Oy:stä. Varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Kari Varkila Tampereen Lääkärikeskus Oy:stä.

Terveysrahasto edistää läpinäkyvyyttä 

Julkisuudessa on ollut esillä tarve uudistaa nykyistä terveydenhuollon rahoitusta. Yksi ehdotetuista  vaihtoehdoista on ollut ns. terveysrahastomalli. LPY:n uuden puheenjohtajan Anni Vepsäläinen mielestä terveysrahastomalli on  mielenkiintoinen ja varteenotettava avaus terveydenhuollon rahoituskeskusteluun.  Vepsäläinen pitää tärkeänä, että terveysrahaston hyödyt ja mahdolliset heikkoudet arvioidaan perusteellisesti vielä tämän hallituskauden  aikana.

Terveysrahastossa  kunnat  vakuuttaisivat  asukkaansa  kansalliseen terveysrahastoon samalla rahalla, jonka ne nyt käyttävät terveydenhuoltoon. Keskitetty terveydenhuollon rahoitusvastuu saattaisi olla vastaus potilaslähtöisen, oikeudenmukaisen ja laadukkaan hoidon turvaamiseksi. 

– Terveysrahastomalli esimerkiksi yhdistettynä palveluseteliin lisäisi palvelutuotannon läpinäkyvyyttä sekä toisi vaihtoehtoja ja uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää palveluita ja hajauttaa kysyntää. Samalla kehittyy  palveluiden laatu ja sitä kautta väistämättä myös tuottavuus. Mallin tuomiin muutoksiin sisältyy vielä avoimia kysymyksiä, jotka täytyy selvittää, sanoo Vepsäläinen.

Vepsäläinen kannustaa päättäjiä ja virkamiehiä suhtautumaan keskusteluun avoimesti, jotta mallin toimivuus voitaisiin aidosti arvioida. – Selvittämisen arvoista on myös se, voisiko tämä malli toimia hajautettuna, siinä missä  eläkevakuutusjärjestelmätkin. Vaikka päätöksentekoa ja rahoitusta keskitettäisiinkin, niin palvelujen pitää  säilyä  lähellä ihmistä, muistuttaa Vepsäläinen.

Lisätietoja: 
Toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi. Puheenjohtaja Anni Vepsäläinen, puh. 0400 400 074, anni.vepsalainen@diacor.fi