-

THL:n sote-mallissa oikeita aineksia

Tiedote
0 kommenttia
Lääkäripalveluyritykset ry LPY pitää THL:n esittelemää sote-mallia kiitettävänä avauksena. Parasta mallissa on kansalaisten valinnanvapauden lisääminen, mutta esitys kätkee sisäänsä myös isoja uhkia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mallissa terveydenhuollon järjestämiseksi ja rahoittamiseksi kansalaiset saisivat vapaasti valita perusterveydenhuollon palvelutuottajan julkisen ja yksityisen väliltä. THL uskoo, että näin palveluiden saatavuus parantuu.

– THL on oikeassa. Hyödyntämällä yksityisen sektorin työpanosta ja resursseja sekä lisäämällä kansalaisten valinnanmahdollisuuksia pystytään terveyspalveluja tuottamaan enemmän ja tehokkaammin, sanoo Lääkäripalveluyritykset ry hallituksen puheenjohtaja Kari Varkila.

THL:n mallin tavoitteena ovat myös selkeä hallintomalli ja vahvat järjestäjä tahot.

– Jotta kansalaiset aidosti hyötyvät valinnanvapaudesta, on julkisen sektorin välttämätöntä erottaa palveluiden järjestämisvastuu ja tuotanto selkeästi toisistaan. Muuten hyötyjä ei synny, toteaa Kari Varkila.

Yllättäen THL:n mallissa esitetään työterveyshuollon rajoittamista puhtaasti ennaltaehkäisevään toimintaan.

– Työterveyshuolto on nykyisen terveydenhuoltojärjestelmämme hyvin toimiva ja yhteiskunnan näkökulmasta tehokas osa. Emme ihan ymmärrä THL:n motiiveja sen pilkkomiselle. Hyvinvoivat ja sujuvasti hoidetut työntekijät sekä työkyvyn ylläpito lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä ovat kaikkien etu, sanoo Kari Varkila.

LPY muistuttaa myös, että tulevaisuuden terveydenhuoltoa pohdittaessa ei pidä mennä yliohjaavaan suunnitelmatalouteen, jossa terveydenhuollon ammattilaisten päälle kaadetaan lisää raportointivelvoitteita. Päinvastoin nyt tarvitaan johtamista, joka vapauttaa ammattilaiset ydintehtäviinsä.

– Uskon, että joustavasti kaikkien terveydenhuollon toimijoiden yhteistyön mahdollistava toimintatapa tuottaa parhaat innovaatiot.