-

Toimivat palvelumarkkinat turvaisivat palvelut kaikkialla Suomessa

Tiedote
0 kommenttia

Suomen Yrittäjien hallitus sote-uudistuksesta:

Suomen Yrittäjien hallitus esittää ratkaisua siihen, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen saata-vuus kansalaisille turvataan sote-uudistuksessa: Lakiin pitää kirjata velvollisuus huolehtia palve-lumarkkinoiden toimivuudesta. Näin myös yritykset ja järjestöt voivat olla mukana parantamas-sa sote-palvelujen saatavuutta kaikkialla Suomessa.

Sote-palveluita uudistava parlamentaarinen ryhmä hioo edelleen lakiesityksen yksityiskohtia. Tuo-reimman tiedon mukaan neuvottelut lain yksityiskohdista jatkuvat tiistaina.

Viime perjantaina sopuun päästiin siitä, että sote-palveluiden tuottamisvastuussa on kuntayhtymä. Se voi tuottaa palvelut itse tai hankkia ne muilta kuntayhtymiltä, kilpailuttamalla yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta tai käyttämällä palveluseteliä.

Suomen Yrittäjien puheenjohtajan Jyrki Mäkysen mukaan nyt pitää sopia, että lakiin kirjataan sekä sote-alueille että tuotantovastuullisille kuntayhtymille velvollisuus huolehtia monipuolisen tuotanto-rakenteen ja palvelumarkkinoiden toimivuudesta ja kehittämisestä.

– Vain kaikkien tuottajien välinen reilu kilpailu mahdollistaa sen, että palvelutuotannon kustannus-tehokkuutta sekä palveluiden laatua ja saatavuutta voidaan parantaa. Näin turvataan parhaiten, että kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus verovaroilla tuotettuihin hyvinvointipalveluihin kaikkialla Suomessa.

Lisätietoja:

Suomen Yrittäjien hallituksen kannanoton löydät tästä. 

puheenjohtaja Jyrki Mäkynen, Suomen Yrittäjät, puh. 0400 364 791
toimitusjohtaja Jussi Järventaus, Suomen Yrittäjät, puh. 050 336 0015
varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät, puh. 0400 567 925
elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama, Suomen Yrittäjät, puh. 040 587 2445

Suomen Yrittäjissä on suoraan jäseninä 4 600 sosiaali- ja terveysalan yritystä. Järjestöön kuuluu lisäksi 10 sosiaali- ja terveyspalvelualan toimialajärjestöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 2 000. Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli 116 000 jäsenyrityksen kes-kusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yli puoli miljoonaa henkilöä.

Lisätietoa: www.yrittajat.fi.