-

TPL ja LPY: Kannustammeko kansalaisia siirtymään hoitoon ulkomaille?

Tiedote
0 kommenttia

Hallitus esittää budjettiehdotuksessaan yksityisten lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden sairausvakuutuskorvauksiin 78 miljoona euron leikkausta. Tämä tarkoittaa niiden puolittamista nykyisestä noin 20 % korvaustasosta.

Samaan aikaan Suomen ja EU-komission kädenvääntö EU:n potilasliikkuvuusdirektiivin toimeenpanosta on saamassa käänteen, jonka mukaan Suomen on jatkossa korvattava toiseen EU-maahan myös kiireettömään hoitoon hakeutuvan suomalaisen hoitokustannukset samoin perustein kuin Suomessa hänelle korvataan julkinen terveydenhoito. Korvauksen on oltava sama riippumatta siitä hakeutuuko suomalainen hoitoon ulkomaille yksityiselle vai julkiselle sektorille. Tällä hetkellä Suomi korvaa ulkomailta haetun hoidon samoin perustein kuin yksityisen hoidon Suomessa, eli vain sairausvakuutuskorvausten mukaisesti. Komissio ei tätä Suomen tulkintaa hyväksy.

- Komission tulkinta tarkoittaa sitä, että suomalainen voisi jatkossa hakeutua vaikkapa Tallinnassa yksityiselle lääkäriasemalle ja maksaa siitä vain Suomen julkisen sektorin asiakasmaksun, mutta Suomessa hän saisi yksityiselle sektorille hakeutuessaan vain minimaalisen sairausvakuutuskorvauksen. Hallituksen leikatessa lääkärin- ja hammaslääkärinpalvelujen Kela-korvauksia, yksityisellä lääkärillä korvattavasta hoidosta ei Suomessa saisi sitäkään vähää korvausta kuin tällä hetkellä, Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Hanna-Kaisa Järvi selvittää.

- Merkittävä osa kansalaisista hakeutuisi kiireettömään hoitoon ulkomaille, koska heille syntyy taloudellinen kannuste toimia niin. Siirtymää ulkomaille hoitoon tapahtuisi sekä yksityiseltä sektorilta että hoitojonoista. Haluammeko siis lainsäädännöllä kannustaa kansalaisia hakeutumaan hoitoon ulkomaille, Lääkäripalveluyritysten toiminnanjohtaja Ismo Partanen kysyy.  

- On olemassa ratkaisu, joka pitää yritykset ja asiakkaat kotimaassa, lyhentää hoitojonoja julkisella sektorilla, ratkaisee osaltaan kustannustehokkuuden parantamiseen liittyviä haasteita  ja toteuttaa potilasdirektiivin tavoitteet täysimääräisesti: samat korvaukset hoitojen kustannuksista yksityisen tai julkisen sektorin valinneelle sekä kotimaassa että ulkomailla. Siis raha seuraamaan asiakasta hänen valitsemalleen palveluntuottajalle. Tällaisen mallin käyttöönottoa on kiirehdittävä, vaativat Järvi ja Partanen. 

Lisätietoja: 

Terveyspalvelualan Liitto, toimitusjohtaja Hanna-Kaisa Järvi, puh. 040 754 7728 Lääkäripalveluyritykset ry, toiminnanjohtaja Ismo Partanen, puh.  040 518 5799