-

Tutkimus: Kuntapäättäjät eivät usko sote-uudistukseen

Tiedote
0 kommenttia

Kuntapäättäjistä peräti 64 prosenttia ei usko, että valmisteilla olevalla sote-palvelurakenneuudistuksella voidaan parantaa alueen terveyspalveluita. Vain 31 prosenttia pitää melko tai erittäin todennäköisenä sitä, että sote-uudistuksella pystytään parantamaan terveyspalveluita.

Tulos käy ilmi Aula Researchin kesä–elokuussa toteuttamasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin kunnanvaltuutettujen ja kuntien virkamiesten mielipiteitä terveydenhuollon nykytilasta, kehittämistarpeista ja sote-uudistuksen toteuttamisesta. 

– Sote-uudistukselle on asetettu suuria toiveita, ja syystä. Julkisen terveydenhuollon jonotilanne on todella raju – peräti 80 prosenttia suomalaisista ei pääse lääkäriin kahden viikon kuluessa ajan varaamisesta. Väestö ikääntyy, palvelutarve kasvaa ja samaan aikaan veronmaksajien määrä vähenee. Myös järjestelmän rahoituksellinen kestävyys on koetuksella, sanoo Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.

Kuntapäättäjät eivät usko sote-palvelurakenneuudistuksella pystyttävän vaikuttamaan sille asetettujen keskeisten tavoitteiden toteutumiseen.

– Ymmärrän huolen, sillä uudistuksessa muutetaan nyt lähinnä hallinnon rakenteita eikä uudisteta tuotantoa.

Peräti 80 prosenttia vastanneista kuntapäättäjistä on huolestuneita alueensa terveyspalveluiden tulevaisuudesta. Sote-uudistuksen jatkovalmistelussa tulee vastaajien mielestä keskittyä lähipalveluiden säilyttämiseen, demokraattisiin päätöksentekomenettelyihin, asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien lisäämiseen ja palvelutuotannon monipuolistamiseen.

– Toivottavasti sote-uudistuksen jatkovalmistelussa kuntapäättäjien toiveet toteutuvat, toteaa Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen. 

Kuntapäättäjät myös arvioivat, että terveydenhuollon kustannukset ja byrokratia kasvavat ja että kuntalaisille tärkeät lähipalvelut katoavat sote-uudistuksen myötä.

– Uudistuksen tavoitteet ovat päinvastaiset. Tutkimuksen tulos viestii siitä, että sote-uudistuksen nykyinen valmistelu ei herätä luottamusta kuntapäättäjien keskuudessa, arvioi tutkimuksen tuloksia Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n puheenjohtaja Antti Ylikorkala.

Tutkimuksen toteutti Aula Research Terveyspalvelualan Liiton, Lääkäripalveluyritykset ry:n ja Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat kunnanvaltuutetut ja kuntien virkamiehet. Tutkimukseen vastasi yli 1 200 kunnanvaltuutettua ja 120 kuntien virkamiestä. 

Lisätietoja:

Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen, p. 040 588 0841
Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen, p. 040 518 5799
Terveydenhuollon palveluntuottajat ry:n puheenjohtaja Antti Ylikorkala, p. 050 505 3434
Aula Research Oy:n tutkija Melina Mäntylä, p. 040 821 7842